kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, Prochowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela

Prochowice

photo

Usytuowany na wyniesieniu terenowym w południowo-zachodniej części miasta kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela wraz z budynkami dawnych szkół i plebanii tworzy cenny w krajobrazie miasta zespół budowlany.

Historia

Neogotycki, z elementami neoromańskimi kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach wzniesiony został w latach 1845-47. Około 1920 r. przy północno-zachodnim narożu świątyni dobudowano wieżę. Barokowe wyposażenie kościoła pochodzi z kościoła klasztornego w Lubiążu (ołtarz główny z 1695 r.). W skład zespołu kościelnego wchodzi również plebania (ul. Legnicka 44) oraz budynki szkół parafialnych: (ul. Legnicka 38 i 40).

Opis

Parafialny kościół pw. św. Jana Chrzciciela jest budowlą orientowaną, murowaną z cegły, oskarpowaną, jednonawową z pięcioboczną apsydą prezbiterium od wschodu; ponad nawą kryty jest ceramicznym dachem dwuspadowym; przy północno-zachodnim narożu korpusu kościoła dobudowana została czworoboczna wieża nakryta czterospadowym dachem. Elewacje i detal architektoniczny (m.in. schodkowe szczyty zdobione arkadkowymi blendami w elewacjach zachodniej i wschodniej nawy, odcinkowe gzymsy ponad otworami zamkniętymi łukiem pełnym, profilowane ościeża wejścia głównego do kościoła znajdującego się na osi elewacji zachodniej) zostały opracowane w cegle.

Cenne, barokowe wyposażenie kościoła pochodzi z kościoła klasztornego w Lubiążu: architektoniczny ołtarz główny z 1695 r., z figurami archaniołów (autor Mathias Steinel); pochodzące z tego samego warsztatu rzeźbiarskiego rzeźby Archaniołów Michała i Gabriela, prospekt i empora organowa (z rzeźbami przedstawiającymi m.in. Chrystusa Zmartwychwstałego, Mojżesza, św. Jana Ewangelistę). W kościele znajdują się również barokowe obrazy z przedstawieniami Chrztu Chrystusa oraz Matki Boskiej Passawskiej.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 31-01-2019 r.

Bibliografia

  • Prochowice. Miasto. Studium historyczno-urbanistyczne, opr. W. Staniszewska, M. Boguszewicz, D. Wiśniewska, ROSiOŚK we Wrocławiu, Wrocław 1997, NID OT Wrocław.
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 699.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1845 - 1847
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Legnicka 42, Prochowice
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. legnicki, gmina Prochowice - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy