Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Pałac, d. zamek - Zabytek.pl

Adres
Polska Cerekiew

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gm. Polska Cerekiew-gmina wiejska

Pałac w Polskiej Cerekwi zbudowany został na początku XVII wieku przez Jerzego v.Oppersdorf, a od ok.

połowy XVII wieku stał się jedną z siedzib rodu von Gaschin, których majątek obejmował również Żyrową, Turawę, Kietrz, Olesno, Kożuchów, Woźniki i Bażanowice.

Historia

Pałac w Polskiej Cerekwii zbudowany został w 1617 roku przez Fryderyka v. Oppersdorfa w miejscu, gdzie pierwotnie znajdowała się gotycka siedziba rycerska. Swoją późnorenesansową sylwetkę zachował aż do końca XIX wieku, kiedy to za sprawą Eberharda Matuszki gruntownie go odnowiono i przebudowano. W 1945 roku został spalony i od tego czasu, aż do początku XXI wieku pozostał nieużytkowany. Od ok 2010 trwają przy nim prace badawcze, konserwatorskie i budowlane mające na celu przywrócenie mu pierwotnego wyglądu. W 2014 roku zakończony został pierwszy etap prac budowlanych

Opis

Pałac zbudowany został w centrum miejscowości tuż przy drodze z Reńskiej Wsi do Raciborza. Położony jest na terenie parku, który od wschodu i południa pierwotnie miał charakter krajobrazowy. Otoczony był fosą, której zarys zachował się do dnia dzisiejszego. Na wschód od pałacu znajduje się staw, po stronie zachodniej znajdują się kolejno: budynek bramny w wieżą i narożnymi basztami, oraz kościół parafialny. Pałac wybudowany został na planie prostokąta z dłuższym bokiem na osi wschód-zachód. Pierwotnie była to budowla trójskrzydłowa z murem kurtynowym rozpiętym pomiędzy dwoma narożnymi, ośmiobocznymi wieżami (do zachodu) i wewnętrznym dziedzińcem. W XVIII wieku pałac został przykryty dachem mansardowym, zaś dziedziniec zamieniony został na centralną salę reprezentacyjną. Trójkondygnacyjne skrzydła pałacu są podpiwniczone i zachowały się w nich gotyckie cegły, które pozostały prawdopodobnie po wcześniejszej siedzibie. Wieże są o kondygnację wyższe od korpusu. Nakryte są odtworzonymi hełmami. Elewacje północna i południowa są 7-osiowe o nieregularnym rytmie otworów okiennych. Elewacja frontowa jest 5-osiowa (1:3:1) z dekoracyjnym portalem na osi, natomiast elewacja wschodnia, poprzedzona nowszym tarasem i schodami, jest 6-osiowa Pałac zwieńczony są gzymsem koronującym, powyżej którego, za wyjątkiem elewacji północnej, znajdują się trójkątne szczyty o podziałach gzymsami i pilastrami (odtworzone). Na elewacjach zachowały się również fragmenty pierwotnej dekoracji sgraffitowej z ok 1617 r. Podczas ostatnich prac budowlanych częściowo zostały odtworzone sklepienia kolebkowe z lunetami, lecz w większości pomieszczeń położone zostały współczesne stropy. Zmieniona też została pierwotna organizacja pomieszczeń np. zlikwidowano klatki schodowe w wieżach, a główną klatkę schodową, znajdującą się w skrzydle południowym, rozpięto wokół szybu windy.

Zabytek dostępny.

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu, 28.07.2015 r.

 

Rodzaj: pałac

Styl architektoniczny: renesansowy

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_16_BK.20718, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_16_BK.15985