Gotycki ratusz, Pasłęk
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Przykład gotycko-renesansowego budynku użyteczności publicznej o unikalnym rozwiązaniu architektonicznym z zastosowaniem podcienia.

Historia

Pierwszy etap budowy ratusza polegający na wzniesieniu korpusu z wieżyczką schodkową nastąpił w drugiej ćwierci XIV w. W drugim etapie - II poł. XV w. - wymurowano część południową budynku wraz z podcieniem. Około 1556 r. nastąpiło zasklepienie sali rady miejskiej. Późnorenesansowe szczyty wymurowane zostały około 1650 r., a sygnaturkę zamontowano w roku 1713. W drugiej połowie XIX w. nastąpiła regotyzacja podcienia oraz przeprowadzono remont elewacji zachodniej i obramienia blend. W roku 1934 odremontowano klatkę schodową. Na skutek działań wojennych w 1945 r., ratusz w 80% uległ zniszczeniu. W 1958 r. budynek był poddany badaniom architektonicznym, a w latach 1959-1960 został zrekonstruowany.

Opis

Budynek ratusza zbudowany z cegły na planie prostokąta o wymiarach 18 x 11 m mieści się przy ulicy Chrobrego, pełniącej w średniowieczu funkcję rynku. Obiekt dwukondygnacyjny wsparty na kolebkowo sklepionym podpiwniczeniu. W reprezentacyjnej południowej, elewacji ratusza znajduje się wielogwiaździście sklepiony podcień. Nad arkadami podcienia dwa ostrołukowe okna, wyżej tynkowany szczyt o późnorenesansowym profilu. Pierwotnie w przyziemiu znajdowały się dwie sklepione krzyżowo hale targowe, a na piętrze sala rady miejskiej.

Zabytek dostępny. Siedziba biblioteki.

Oprac. Adam Mackiewicz, 6.12.2014 r.

 

Bibliografia

  • Herrmann Ch., Mittelalterliche Architektur im Preussenland, Petersberg 2007, s. 658-660.
  • Mroczko T., Arszyński M. (red.) Architektura gotycka w Polsce, Włodarek A. (red.) Katalog Zabytków, t. II, Warszawa 1995, s. 182.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: ratusz
  • Chronologia: 2 ćw. XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Pasłęk
  • Lokalizacja: woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gmina Pasłęk - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy