grodzisko, Owczary
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko należy do interesujących obiektów pochodzących z wczesnych faz wczesnego średniowiecza, ze śladami okopów z czasów II wojny światowej.

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone jest na krawędzi wysokiego tarasu doliny Odry, na terenie częściowo porośniętym lasem i w części pokrytym nieużytkami i łąkami, około 500 m na południe od wsi, przy szosie do Pamięcina i Słubic. 

Grodzisko wyżynne o wymiarach około 200 x 100 m, w kształcie wydłużonego stożka, otwarte od strony wschodniej. Prawdopodobnie pierwotnie wklęsłe, obecnie o zatartych kształtach.

Historia

Grodzisko w Owczarach zostało założone we wczesnym średniowieczu i funkcjonowało prawdopodobnie w IX do połowy X w. Ponieważ stanowisko nie było badane wykopaliskowo, nie jest znana ani jego struktura, ani dokładniejsze datowanie. Jego datowanie ustalono na podstawie materiałów pozyskanych podczas badań powierzchniowych.

Stan i wyniki badań

Grodzisko było penetrowane w 1956 i 1957 r. podczas badań powierzchniowych, w trakcie których zebrano liczne fragmenty naczyń glinianych, górą obtaczanych, w tym ułamek brzegu słabo profilowanego. Część ceramiki ornamentowana. Ponadto pozyskano rylec kościany, grudki polepy i kości zwierzęce. W 1994 r. podczas badań w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski natrafiono na 5 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej.

Grodzisko jest dostępne przez cały rok. Dotarcie ułatwia przebiegająca obok stanowiska droga.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 28.11.2017 r.

Bibliografia

 • W. Kowalenko, , Poznań 1938, s. 274;
 • W. Śmigielski, Materiały z badań powierzchniowych na ziemi lubuskiej, „Fontes Archaeologici Posdnanienses”, t. 12, 1961, s. 310;
 • W. Hensel, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 4, 1972, s. 330-331;
 • Z. Kurnatowska, A. Łosińska, Perspektywy badań nad wczesnym średniowieczem ziemi lubuskiej, [w:] L. Leciejewicz, E. Gringmuth-Dallmer (red.), Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym, „Spotkania Bytomskie” 2, Wrocław 1996, s. 167, nr 10;
 • K. Socha, Najdawniejsze dzieje gminy Górzyca, [w:] M. Golemski (red.), Gmina Górzyca - Prahistoria – Historia – Współczesność, Górzyca 2013, s. 37-38.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: grodzisko
 • Chronologia: średniowiecze wczesne
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Owczary
 • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. słubicki, gmina Górzyca
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy