Kościół pw. św. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego, Otmuchów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół pw. św. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego

Otmuchów

photo

W kościele fundacji bp. wrocławskich znajdują się dzieła wybitnych śląskich malarzy: Michaela L. Willmanna i Carla Dankwarta. Oryginalne wystrój i wyposażenie tworzą wraz z architekturą jednorodne, kompletne dzieło.

Historia

W Otmuchowie swoją siedzibę od XIII aż do pocz. XIX w. mieli biskupi wrocławscy. Ich fundacjom miasto zawdzięcza m.in. budowę zamku, pałacu i ratusza. Pierwszy kościół, pw. św. Jana Chrzciciela, powstał w tym miejscu w XIII w. następnie przez pewien czas pełnił funkcję kolegiaty. W 2 poł. XVII w. bp Franz Ludwig postanowił kilkakrotnie odbudowywany kamienny kościół zastąpić nową budowlą, a opracowanie projektu powierzył J.P. Doblerowi. Wkrótce po rozbiórce (1690) wmurowano kamień węgielny, a budowę ob. świątyni pw. św. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego ukończono w 1693 r. Autorem polichromii był Karl Dankwart (znany m.in. z prac w kościele św. św. Jakuba St. i Agnieszki w Nysie). Ołtarz główny wykonany przez Johanna Weinmanna z Ellwangen poświęcono w 1701 r.

Opis

Barokowy murowany kościół położony jest na wzniesieniu w zachodniej części miasta. Składa się z trójnawowego korpusu z transeptem, o prezbiterium zorientowanym na zachód i zakończonym absydą. Część wschodnia jest dwuwieżowa, kościół zamknięty jest dwuspadowym dachem. 3-kondygnacyjna fasada podzielona jest pilastrami i zwieńczona szczytem o wolutowych spływach, ujęta wieżami zamkniętymi hełmem. Nawa główna otwarta jest arkadowo na kaplice boczne z emporami. Bogato opracowane wnętrze nakryte jest sklepieniem kolebkowym na gurtach i z lunetami. Polichromie barwne i en grisaille na sklepieniach i ścianach wykonał Karl Dankwart. Autorami sztukaterii byli Giovanni Alberti, Bartolomeo Mutino i Pietro Simonetti. Malowidła na sklepieniach, część z nich w stiukowych ramach, przedstawiają sceny biblijne oraz żywot patronów kościoła św. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego. Wyposażenie pochodzi z czasu fundacji kościoła, z XVII/XVIII w. W absydzie prezbiterium znajduje się ołtarz z obrazem Św. Mikołaj błogosławiący rozbitków Michaela Willmanna (1696). Drugi obraz tego artysty: Ścięcie św. Jana Chrzciciela, znajdziemy w jednym z ośmiu ołtarzy bocznych. Ambona (1696) z balustradą z płaskorzeźbami ewangelistów, zwieńczona jest baldachimem z figurami Chrystusa i czterech ojców Kościoła. W prezbiterium znajdują się 2 stalle o bogatej dekoracji snycerskiej (1694-1695).

Obiekt użytkowany, dostępny.

Oprac. Joanna Szot, OT NID w Opolu, 1.10.2014 r.

 

Bibliografia

 • Biller L., Neisse, Ottmachau und Patschkau, die Städte am Mittelauf der Glatzer Neisse (Veröffentlichungen der Schlesien Gesellschaft für Erkunde E.V. und des Geographischen Instituts der Universität Breslau, H. 15), Breslau 1932.                                   
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 3: Powiat grodkowski, oprac. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1964.
 • Lutsch H., Bilderwerk schlesischer Kunstdenkmaler, Breslau 1903.
 • Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. 4: Die Kunstdenkmäler des Reg.-Bezirks Oppeln, Tl. 1, Breslau 1890.
 • Steinborn B., Otmuchów, Paczków (Śląsk w zabytkach sztuki), Wrocław 1982.
 • Weber R., Schlesische Schlösser, Dresden-Breslau 1909.
 • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kościół
 • Chronologia: 1690-1693
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Jana Pawła II , Otmuchów
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. nyski, gmina Otmuchów - miasto
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy