Kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, Ostrowite
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół par. pw. św. Marii Magdaleny

Ostrowite

photo

Przykład gotyckiego budownictwa sakralnego, wyjątkowego w skali regionu.

Historia

Wybudowany pomiędzy 1276 a 1310 rokiem, zniszczony podczas wojny z zakonem krzyżackim, odbudowa około połowy XV wieku, przebudowa w 1. ćwierci XVII wieku. Odnowiony i regotycyzowany około 1900 roku. Ponowna odnowa w latach 1966-1967.

Opis

Usytuowany w zachodniej części wsi Ostrowite, przy drodze do sąsiedniej miejscowości Chełmonie. Gotycki, orientowany, jednonawowy, założony na rzucie prostokąta, od zachodu przylega do niego wieża na rzucie kwadratu. Ściany korpusu nawowego częściowo murowane z kamienia, częściowo z cegły, wieża, szczyt wschodni i nowa kruchta ceglane. Ściany budynku osadzone na kamiennej podmurówce, wzmocnione z zewnątrz narożnymi szkarpami, podwyższone cegłą w wątku gotyckim do gzymsu kordonowego. Wewnątrz nawy strop belkowy, w zakrystii sklepienie kolebkowe, pod wieżą krzyżowe. Korpus nawowy przekryty dwuspadowym dachem, dach wieży pogrążony, całość pokryta dachówką ceramiczną. Elewacja południowa prostokątna, wieńczy ją schodkowy gzyms uskokowy oraz połać dachu. Na środkowej osi usytuowana kruchta z dwuskrzydłowymi drzwiami wejściowymi. Kruchta zwieńczona trójkątnym szczytem. Otwory okienne elewacji regotycyzowane, ostrołukowe. Elewacja północna analogiczna do południowej, pozbawiona otworu wejściowego i kruchty. Elewacja wschodnia prostokątna z jednym otworem okiennym zamkniętym ostrołukowo. Ponad gzymsem szczyt o cechach późnorenesansowych, wydzielony odsadzką, dekorowany czteroma rzędami ślepych arkadek o łukach odcinkowych. Całość ujmują wolutowe i ćwierćkoliste spływy oraz sterczynki. W zwieńczeniu półkolisty szczycik z piramidką. W centralnej osi elewacji zachodniej czterokondygnacyjna wieża, dolna kondygnacja oddzielona od wyższej gzymsem kordonowym, pomiędzy pozostałymi kondygnacjami gładki fryz. Środkowa oś wieży z półkoliście zamkniętymi oknami i blendami. Wieża zwieńczona ażurowa attyką, z odcinkowo zamkniętymi przezroczami. Grzebień attyki dekorowany sterczynami. Wewnątrz jednoprzestrzenna nawa przykryta stropem belkowym, w zakrystii sklepienie kolebkowe, pod wieżą - krzyżowe. Elementy wyposażenia - gotycka płaskorzeźba św. Jana Ewangelisty.

Własność parafii, zabytek dostępny z zewnątrz.

Oprac. Olga Wróblewska, OT NID w Toruniu.

Bibliografia

  • Diecezja toruńska, Historia i teraźniejszość, t. 7, Dekanat Golub, Toruń 1994, s. 57-61.
 

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: przełom XIII/XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Ostrowite
  • Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, gmina Golub-Dobrzyń
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy