Kapliczka tzw. Znak tatarski, Ostrów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kapliczka tzw. Znak tatarski

Ostrów

photo

Kapliczka jest przykładem tzw. małej architektury sakralnej. Obiekty tego rodzaju wystawiano w okresie wczesnej nowożytności na obszarze ziem czerwonoruskich i zachodniej części Małopolski dla upamiętnienia ważnych dla lokalnych społeczności wydarzeń jak najazdy i napady wojsk nieprzyjacielskich, które często łączyły się z kultem postaci świętych bądź Matki Boskiej.

Historia

Kapliczka została wzniesiona w XVII w. zapewne po jednym z najazdów tatarskich, których rejon Przemyśla doświadczył w tym okresie kilka razy. Kapliczka stoi w południowej części wsi zwanej Kolonią na zakręcie drogi prowadzącej przez dawny obszar i zabudowania dworskie w narożu ogrodzenia kościoła pw. Św. Marii Magdaleny. Przypuszczać można, że murowana kapliczka przydrożna została wystawiona po jednej z największych i najbardziej niszczących w dziejach inkursji tatarskich na ziemie koronne jaka miała miejsce w 1624 r. W następstwie ataku ordyńców spalona została wtedy niemal całkowicie cała wieś łącznie ze wszystkimi zabudowaniami chłopskimi oraz młynem i miejscową cerkwią. Fundatorem kapliczki mógł być ówczesny właściciel Ostrowa Jan Maciej Ostrowski. Podczas prac budowlanych związanych z budową nowej świątyni parafialnej w latach 1979-1981, nieopodal kapliczki odnaleziono fragmenty ludzkich szkieletów, które jak można domniemywać były szczątkami osób spośród miejscowej ludności, które zostały zamordowane przez ordyńców bądź chłopów poległych podczas walki z najeźdźcami w pamiętnym 1624 r.

Opis

Kapliczka słupowa murowana wzniesiona z cegły, otynkowana usytuowana przy drodze w południowej części Ostrowa stojąca na cokole w obrębie terenu należącego do parafii pw. Św. Marii Magdaleny, malowana w kolorze białym. Zbudowana na rzucie kwadratu o trzech kondygnacjach zwieńczona kopułką z metalowym krzyżem i jego zwieńczeniem, tzw. „znakiem tatarskim” w postaci sześcioramiennej gwiazdy ujętej w dolnej części półksiężycem. Na ściankach każdej kondygnacji znajdują się nisze otoczone podwójnymi pilastrami na impostach, a w narożnikach usytuowane są spływy wolutowe. W niszy drugiej kondygnacji kapliczki od strony południowej umieszczony jest krucyfiks z postacią Jezusa Chrystusa.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Andrzej Gliwa, OT NID w Rzeszowie, 07.10.2014 r.

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo rzeszowskie. Powiat przemyski, b.m.w., b.d.w., s. 49 (maszynopis w bibliotece NID OT Rzeszów).

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: XVII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Ostrów
  • Lokalizacja: woj. podkarpackie, pow. przemyski, gmina Przemyśl
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy