Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

Dwór, Osetno
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Renesansowy dwór przebudowany w wieku XIX, z zachowanymi sklepionymi pomieszczeniami zdobionymi ornamentem okuciowym. Na elewacjach widoczne są spod tynku fragmenty dekoracji sgraffitowej, geometrycznej oraz o motywach figuralnych. Zachowany, sygnowany przez Johanna Pohla, manierystyczny portal w elewacji dziedzińca.

Historia

Dwór jest budowlą wielofazową. W 1540 r., z inicjatywy ówczesnego właściciela dóbr szlacheckich, Oswalda I von Tschammera, powstało dwuskrzydłowe założenie. W latach 70. wieku XVI dwór przekształcony został w założenie trójskrzydłowe, z dziedzińcem zamkniętym od zach. murem. Pojedyncze pomieszczenia na parterze w skrzydle wsch. przykryte zostały sklepieniami kolebkowymi, zdobionymi ornamentem okuciowym. Elewacje pokrywały dekoracje sgraffitowe. Na pocz. wieku XVII, w zach. elewacji dziedzińcowej wykonany został, przez głogowskiego rzeźbiarza Johanna Pohla, manierystyczny portal.

W wieku XIX dostawiono do elewacji pd. kolumnowy portyk oraz nadbudowano wieżę, którą zwieńczono krenelażem. Współcześnie we wnętrzach wprowadzono wtórne podziały.

Opis

Dwór położony w środkowej części miejscowości otoczony jest parkiem krajobrazowym, którego teren opada ku pd., w kierunku Baryczy. Jest obiektem trójskrzydłowym, posadowionym na wyniesieniu, otoczonym pozostałością fosy, dwukondygnacyjnym podpiwniczonym, z wewnętrznym dziedzińcem i kolistą wieżą w płd.-wsch. narożu. Skrzydło wsch. i płd. przykryte są dachami czterospadowymi, skrzydło płn. dachem dwuspadowym. Sześciokondygnacyjna wieża zwieńczona została wysokim krenelażem. Do fasady (w elewacji płd.) dostawiony został portyk kolumnowy, na prostokątnych toskańskich filarach, zwieńczony tarasem o pełnej balustradzie. W elewacji zach. (od strony dziedzińca) na osi znajduje się manierystyczny rzeźbiarsko-architektoniczny portal, ujmujący półkoliście zwieńczony otwór drzwiowy. Flankowany jest dwiema wąskimi kolumnami, dźwigającymi naczółek o kształcie zbliżonym do trójkąta. Ujęty został uszakami z przedstawieniem ukazanych w profilu twarzy, wkomponowanych w liście akantu. W dekoracji portalu występują motyw arabeski i główek putt. Prostokątne otwory okienne ujęte zostały piaskowcowymi uszakowami opaskami. Piwnice sklepione są kolebkami. Na parterze zachowane są pojedyncze sklepione pomieszczenia o sklepieniach zdobionych ornamentem okuciowym. Wnętrza w części współcześnie wtórnie podzielone.

Obiekt stanowi własność prywatną. Wnętrza niedostępne.

Oprac. Maria Czyszczoń, 23.10.2014 r.

Bibliografia

  • Krzyślak B., Osetno, gm. Góra Śląska, woj. leszczyńskie. Pałac. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków, Poznań 1979, [mps w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu].
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 658.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: dwór
  • Chronologia: 1. poł. XVI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Osetno
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. górowski, gmina Góra - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy