kapliczka-dzwonnica, Opole
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Kaplica-dzwonnica jest najstarszym elementem zabudowy dawnej wsi Wróblin, włączonej w 1975 r. w granice Opola. Stanowi charakterystyczny element kompozycji przestrzennej wsi - ulicówki, jest wyróżniającym się elementem zabudowy Wróblina i świadectwem lokalnych tradycji religijnych.

Historia

Kaplica została wzniesiona przypuszczalnie w 1 poł. XIX w., jej dokładna historia nie jest znana.

Opis

Wolnostojąca kaplica usytuowana jest w północnej części miasta Opola, a w środkowej części historycznej wsi Wróblin, przed zabudowaniami zagrody nr 8. Zwrócona frontem w stronę ul. Sołtysów, w kierunku północnym. Otoczona żeliwnym, niskim płotkiem z pocz. XX wieku.

Rzut poziomy kaplicy jest zbliżony do kwadratu (200 x 210 m). Bryła jest symetryczna, trójkondygnacyjna na niskim cokole, o stopniowo zwężających się kolejnych kondygnacjach, zakończona trójkątnym szczytem, nakrytym dwuspadowym daszkiem z krzyżem na kalenicy.

Kaplica wybudowana została z cegły pełnej, na zaprawie wapiennej. Ściany otynkowane, pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej – karpiówki.

Elewacje gładko tynkowane, dzielone uskokami i profilowanymi gzymsami. W dolnej elewacji od strony północnej i południowej znajdują się dwa otwory zamknięte łukiem – od frontu prowadzący do niewielkiego pomieszczenia z ołtarzykiem i figurą MB z Dzieciątkiem, tylny będący formą głębokiej niszy. W drugiej kondygnacji - od frontu nisza z figurą świętej, z tyłu płytsza, pusta wnęka zamknięta łukiem odcinkowym. Trzecia kondygnacja ażurowa, z czterema otworami dzwonnymi zamkniętymi łukiem odcinkowym. Boczne elewacje gładko tynkowane, bez wnęk i otworów. W szczycie od frontu prostokątna mała wnęka z nieczytelnym obrazem, u góry podwieszony dzwon, poruszany z poziomu niszy w tylnej części przyziemia. Stolarka w I i II kondygnacji drewniana, z delikatnymi szczeblinami tworzącymi dekoracyjne szklenia.

Zabytek ogólnodostępny.

Oprac. Ewa Kalbarczyk-Klak, OT NID w Opolu, 13.11.2017 r.

Bibliografia

  • Karta Ewidencyjna Zabytku Architektonicznego dla KAPLICY-DZWONNICY przy ul. Sołtysów 8 w Opolu, oprac. W. Żurakowski, 2011;
  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII woj. opolskie, z.11 Miasto Opole i powiat opolski, s. 128. 

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: 1. poł. XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Sołtysów , Opole
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. Opole, gmina Opole
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy