Kościół fil. pw. św. Franciszka z Asyżu, Olszanowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół fil. pw. św. Franciszka z Asyżu

Olszanowo

photo

Kościół stanowi przykład wiejskiej budowli sakralnej, zbudowanej w tradycyjnej, ryglowej technice budowlanej. Wzniesiony w XVII w., należy do najstarszych tego typu budowli na Pomorzu.

Historia

Wieś po raz pierwszy wzmiankowana w dokumentach w 1376 r. Najstarsza informacja o kościele - protestanckim - pochodzi z 2. poł. XVI wieku. Istniejącą do dzisiaj świątynię wzniesiono przed 1688 r. W końcu XVII w. Olszanowo było ośrodkiem dużej parafii. W 1947 r. świątynię przejęli katolicy. Obecnie stanowi filię parafii w Gwieździnie.

Opis

Kościół położony w południowej części wsi, na wyniesieniu, po północno-zachodniej stronie drogi. Orientowany. W bezpośrednim otoczeniu kościoła tereny zielone (łąki, nieużytki, zadrzewienia), w dalszym - zabudowania wsi. Działka kościelna ogrodzona betonowym ogrodzeniem. W obrębie posesji pojedyncze egzemplarze starodrzewu - pozostałość obsadzeń granicznych. Pierwotnie teren przykościelny pełnił funkcję cmentarza (nagrobki nie zachowały się).

Korpus kościoła w konstrukcji ryglowej, fachy wypełnione cegłą i otynkowane. Wieża w konstrukcji słupowo - ramowej, oszalowana deskami. Szczyt wsch. odeskowany w jodełkę. Budowla na rzucie prostokąta, jednoprzestrzenna, bez wyodrębnionego prezbiterium. Bryła prostopadłościenna, z wieżą po stronie zachodniej (wbudowaną w nawę). Od pd. przybudówka - zakrystia z 1985 roku. Nawa nakryta dachem dwuspadowym, wieża barokowym, baniastym hełmem z latarnią. Wejście do budowli w elewacji zachodniej. Otwory okienne zwieńczone łukami półkolistymi. Elewacje bez detalu architektonicznego, dekoracyjnie oddziałuje wyeksponowana konstrukcja budowli - szachownica słupów i rygli oraz skontrastowanie barw drewna z tynkowanymi polami fach.

We wnętrzu strop belkowy z fasetą, podbity podsufitką z płyt pilśniowych. Do ważniejszego zabytkowego wyposażenia należy barokowa ambona z XVII-XVIII w., rokokowy ołtarz z XVIII w., dzwon z 1781 r.

Zabytek dostępny. Kościół jest otwarty bezpośrednio przed i po nabożeństwach

Oprac. Beata Dygulska, OT NID w Gdańsku, 04.12.2014 r.

Bibliografia

  • Sadkowski T., Drewniana architektura sakralna na Pomorzu Gdańskim w XVIII-XX w., Gdańsk 1977.
  • Fryda M., Kościoły Człuchowa i okolicy, Człuchów 1995, s.54.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 2 poł. XVII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Olszanowo
  • Lokalizacja: woj. pomorskie, pow. człuchowski, gmina Rzeczenica
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy