kapliczka, Nowy Browiniec
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Wybudowana w XIX wieku kapliczka przydrożna w Nowym Browińcu jest obiektem wzbogacającym lokalny krajobraz.

Historia

Nieznany jest dokładny czas powstania i fundator kapliczki. Analiza zastosowanych form architektonicznych pozwala datować ten obiekt na XIX wiek.

Opis

Usytuowana w centralnej części miejscowości, obok posesji nr 24. Do kapliczki od strony południowej przylega murowany, otynkowany mur, który jest fragmentem ogrodzenia posesji nr 24. Zwrócona frontem w stronę południowo zachodnią, przydrożna, wolnostojąca, jednoprzestrzenna. Murowana, otynkowana i pobielona. Wzniesiona na planie prostokąta. Dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną. Otwór wejściowy zamknięty łukiem półkolistym spłaszczonym, wypełniony drewnianymi, dwuskrzydłowymi przeszklonymi drzwiami. Skromny wystrój zewnętrzny kapliczki nawiązuje do form klasycystycznych. Szczyt od części przyziemia oddzielony jest profilowanym gzymsem, który w tej samej formie obiega kapliczkę i nad bocznymi elewacjami tworzy gzyms koronujący. Trójkątny szczyt swoją formą nawiązuje do tympanonu. Ponad nim na kalenicy dachu umieszczono trójlistny metalowy krzyż. W elewacji bocznej od strony północno zachodniej znajduje się otwór okienny zamknięty łukiem pełnym. Od północnej strony kapliczki umieszczono przy niej kamienny krzyż na postumencie, z figurą NMP we wnęce.

Zabytek dostępny.

Oprac. Magdalena Urbaniak, OT NID w Opolu, 23.08.2017 r.

Bibliografia

  • Czerwiński T., Ocalić od zapomnienia. Kapliczki i Krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 2012, s.148 – 157.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Nowy Browiniec 24
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. prudnicki, gmina Lubrza
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy