Plebania przy kościele par. pw. Wniebowzięcia NMP, Nowogród Bobrzański
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Plebania przy kościele par. pw. Wniebowzięcia NMP

Nowogród Bobrzański

photo

Plebania parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogrodzie Bobrzańskim stanowi cenny i reprezentatywny przykład wczesnej architektury barokowej o wysokich walorach zabytkowych.

Historia

Pierwsze wzmianki o plebanii pochodzą z początku XVI stulecia. Pierwotnie był to budynek wzniesiony w konstrukcji szkieletowej. Za kadencji opata Andreasa Thiela, który przebudował kościół w 1693 roku, powstała obecna plebania (lata 1697-1699). W 1804 roku budynek został uszkodzony w wyniku powodzi, a folwark w jego sąsiedztwie został zniszczony. Podczas przebudowy został skrócony o podmytą część południową, czyli o około 1/3 długości. Budynek remontowany m.in. w 1870, 1893, 1903 roku. Ostatnie prace remontowe przeprowadzono przed rokiem 2010.

Opis

Plebania usytuowana jest na terenie nadrzecznym, w widłach rzeki Bóbr i Brzeźnicy, w odległości 1,5 km od centrum miasteczka. Znajduje się obok kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, na południowy-wschód od niego. Budynek reprezentuje architekturę barokową. Jest to obiekt murowany z cegły, założony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Zwarta bryła przekryta jest dachem czterospadowym o pokryciu dachówki ceramicznej. Otynkowane elewacje przeprute są regularnie rozmieszczonymi oknami, ujętymi w opaski z uszakami i zwieńczone gzymsem. Narożniki zostały podkreślone boniowaniem. Partia cokołu wystaje przed lico budynku. Nad wejściem głównym znajduje się kamienny, płaskorzeźbiony herb opatów żagańskich z datą „1699” i inicjałami „AAAS”. Wnętrze o dwutraktowym układzie przekryte w partii piwnic i przyziemia sklepieniem kolebkowo-krzyżowym oraz kolebkowym z lunetami.

Dostęp do zabytku ograniczony. Obiekt dostępny z zewnątrz.

Oprac. Marta Kłaczkowska, OT NID w Zielonej Górze, 07.11.2014 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, Tom I, Zielona Góra 2011, s. 45.
  • Karta ewidencyjna, Plebania parafii rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP, oprac. R. Kąsinowska, 1988 r., Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 259.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek mieszkalny
  • Chronologia: kon. XVII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kościelna 2, Nowogród Bobrzański
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gmina Nowogród Bobrzański - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy