Most portowy podnoszony, Nowa Sól
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Most portowy podnoszony

Nowa Sól

photo

Portowy most w Nowej Soli jest jedynym w Polsce ruchomym mostem z przęsłem podnoszonym. Należy do najcenniejszych zabytków techniki nie tylko w skali kraju, reprezentując typ budownictwa mostowego i myśl techniczną I poł. XX w.

Historia

Most został wykonany przez firmę z Wrocławia - Dittmar Wolfsohn & Co., we współpracy z firmą August Klönne z Dortmundu i oddany do użytku w 1927 r. Położony na kanale portowym, na miejscu starszych, drewnianych mostów, o których pierwsze wzmianki pochodzą z 1743 r. Most został uszkodzony w 1945 r. przez wojska niemieckie, wyremontowany w l. 1954-1956. Wówczas ręczny układ napędowy zastąpiono elektrycznym. Kolejny kompleksowy remont został przeprowadzony w l. 1990-1992. Przy zachowaniu pierwotnego, ogólnego układu konstrukcyjnego, wprowadzono nowe rozwiązania, które częściowo zmieniły sylwetę obiektu - most został poszerzony oraz podwyższony.

Opis

Most zlokalizowany jest nad kanałem portowym, w ciągu Al. Wolności, w pd.-zach. części miasta. Wykonany w konstrukcji jednoprzęsłowej, stalowej, o jezdni szerokości 6 m oraz przylegających do niej chodników o szerokości nieco ponad 1 m, pokrytych masą bitumiczną, posadowiony na żelbetowych przyczółkach. Dźwigniowy mechanizm podnoszenia oparty na stalowych linach nawijanych lub odwijanych na bębny o napędzie elektrycznym lub ręcznym oraz przeciwwagi betonowo-stalowych bloków. Mechanizm podnoszący znajduje się w maszynowni, do której dostęp jest możliwy za pomocą stalowej drabiny z pomostu technicznego.

Obiekt jest dostępny.

Oprac. Marta Kłaczkowska, OT NID w Zielonej Górze, 16-05-2017 r.

Bibliografia

  • Karta Ewidencyjna, Most portowy. Nowa Sól, oprac. Januszewski S., 2000 r., Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. „Ostdeutsche Bau-Zeitung, Breslau”, 16.02.1929, nr 14, s. 91.
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 253.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: most
  • Chronologia: 1927 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Al. Wolności , Nowa Sól
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. nowosolski, gmina Nowa Sól (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy