Grodzisko, Ninino
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko graniczne między plemionami pomorskimi - Pradoliną Noteci a „państwem” Polan w północnej Wielkopolsce.

Usytuowanie i opis

Położone między Nininem a Gorzewem, na zachodnim, prawym brzegu Flinty, tuż przy moście kolejowym, obecnie nieczynnym torowisku Rogoźno - Drawski Młyn wybudowanym w 1896, 900 m na południe od Ninina.

Grodzisko jednoczłonowe, pierścieniowate, o kolistym kształcie. W części południowej widoczne jest obniżenie interpretowane jako bramne. Wokół czytelna, miejscami dobrze zachowana sucha fosa, która pierwotnie miała połączenie z Flintą. Wymiary grodziska: podstawa o średnicy 47 x 48 m, wysokość wału do 3 m, szerokość u podstawy 9-10 m, szerokość fosy 5-12 m. Powierzchnia całkowita grodziska 0,24 ha, powierzchnia majdanu 0,11 ha. Wał zbudowano na podstawie bliżej nieokreślonej konstrukcji rusztowej. Jądro wału obecnie tworzy intensywnie ciemna próchnica, z nawarstwiającą się na nią brązową ziemią z domieszką gliny (obecnie przepalonej).

Historia

Gród tworzył północną rubież grodów rozlokowanych między Wełną, jej dopływem Flintą i środkową Warta a doliną środkowej Noteci.

Stan i wyniki badań

Lustracja posterunkowego Policji Państwowej E. Pasoła w 1922 i 1935; w 1935 Feldman sporządził szkic grodziska. W 1978 przeprowadzono badania weryfikacyjne pod kierunkiem Z. Kurnatowskiej. W 1979 Z. Bagniewski wykonał plan warstwicowy obiektu; w 1982 badania sondażowe pod kierunkiem E. Cnotliwego; w 1985 badania powierzchniowe J. Bednarczyka w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski.

Dojście z drogi powiatowej nr 273518P: Gorzewo-Ninino: 750 m w kierunku południowo wschodnim; torowiskiem od skrzyżowania z polną drogą Wiardunki-Ninino: 750 na północny zachód lub podczas spływu kajakowego Flintą przepływającą u podnóża wału.

oprac. Marek Wróbel, OT NID Poznań, PT Trzebiny, 15-12-2015 r.

Bibliografia

  • Cnotliwy E., Grodziska wczesnośredniowieczne w południowej części województwa pilskiego. Wyniki badań weryfikacyjnych, 1989/1990, Slavia Antiqua, t. 32, s. 180-188
  • Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z., Studia i Materiały do Osadnictwa Wielkopolski Wczesnohistorycznej, 1972, t. 5, s. 205-206
  • Jasnosz S., Materiały i studia do dziejów osadnictwa starożytnego i wczesnośredniowiecznego Ziemi Obornicko-Rogozińskiej (część 1), Fontes Archaeologici Posnanienses, 1982 (1980), t. 31, s. 129
  • Kurnatowska Z., Łosińska A., Weryfikacja grodzisk wielkopolskich na półmetku, Fontes Archaeologici Posnanienses, 1983 (1981), t. 32, nr 23

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: VII – 1. poł. X w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Ninino
  • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. obornicki, gmina Ryczywół
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy