Kościół par. pw. św. Mikołaja, Mycielin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół par. pw. św. Mikołaja

Mycielin

photo

Kościół w Mycielinie to cenny przykład z grupy średniowiecznych kościołów kamiennych w typie wiejskim. Wyróżnia się licznymi zabytkowymi elementami wystroju i wyposażenia.

Historia

Kościół został wzniesiony ostatniej ćwierci XIII stulecia. W roku 1581 dobudowano wieżę, a XVII i XVIII w. świątynię powiększono o zakrystię, kruchtę i mauzoleum. Także w XVIII wieku przekształcono większość okien. W roku 1881 przebudowano zwieńczenie wieży. W latach 1528-1668 użytkowany przez ewangelików.

Opis

Kościół usytuowany jest w północnej części wsi, przy rozwidleniu dróg do Nowego Miasteczka i Długiego, na niewielkim wzniesieniu. Teren wokół kościoła otoczony jest kamiennym murem. Od północnego-wschodu sąsiaduje z założeniem podworskim. Kościół reprezentuje architekturę gotycką. Budowla jest orientowana. Jest to obiekt murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium, zakrystią i kaplicą nagrobną od północy, kruchtą od południa oraz wieżą od zachodu. Poszczególne części nakryte są dachami dwuspadowymi, z wyjątkiem zakrystii zamkniętej dachem pulpitowym. Nieotynkowane kamienne elewacje są na fragmentach wykończone w cegle. Oskarpowana wieża zwieńczona jest neogotyckimi szczytami. Zachowały się dwa pierwotne portale ostrołukowe oraz okna szczelinowe we wschodniej i północnej ścianie prezbiterium. Nawa przekryta jest drewnianym stropem z XVI w., a prezbiterium sklepieniem sieciowym. Nad kaplicą znajduje się sklepienie kolebkowe z lunetami, zakrystia i kruchta są przesklepione kolebkowo. Z oryginalnego wystroju i wyposażenia zachowała się gotycka polichromia, trzy ołtarze późnogotyckie, w tym ołtarz główny - dzieło Mistrza Ołtarza z Gościszowic, dwie kamienne chrzcielnice z XVI w., drewniana figura Matki Boskiej z XV w., krucyfiks z pocz. XVI w. oraz ambona XVII w. Wyjątkowo liczne zabytkowe wyposażenie kościoła dopełnia zespół renesansowych i barokowych epitafiów. Na elewacjach kaplicy grobowej znajdują się kamienne płyty nagrobne z XIX w. W murze otaczającym kościół przetrwały relikty wieży obronnej z ok. 1600 roku.

Obiekt dostępny dla zwiedzających. Możliwość zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Oprac. Marta Kłaczkowska, OT NID w Zielonej Górze, 03.12.2014 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, Tom III, Zielona Góra 2013, s. 171-172.
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 242.
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 581.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 4 ćw. XIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Mycielin
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. żagański, gmina Niegosławice
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy