Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Grodzisko - Zabytek.pl

Adres
Molestowice

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. opolski, gm. Niemodlin-obszar wiejski

Obiekt ważny ze względu na swą rolę w historii rozwoju miejscowości.Dobrze zachowane grodzisko posiada cechy typowe dla tego typu zabytku - czytelny stożek oraz fosę.

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone jest w środkowej części wsi, przy południowej stronie drogi prowadzącej do Szydłowca Śląskiego, w pobliżu zabudowań dawnego majątku. Grodzisko stożkowate założone jest na planie czworoboku, o zaoblonych narożnikach. Stożek u podstawy ma kształt nieregularnego koła o średnicy ok. 22 m. Posiada strome, częściowo obmurowane zbocza i otoczony jest fosą, aktualnie napełnioną wodą i także obmurowaną. Wysokość stożka w stosunku do otaczającego terenu wynosi 2 m. Grodzisko porośnięte jest drzewami (potężne dęby na stożku oraz przy południowej krawędzi fosy) i zaadaptowane do funkcji rekreacyjnych. Pośrodku prawdopodobnie znajdowała się wieża strażnicza. Obecnie teren grodziska ogrodzony wzdłuż zewnętrznej krawędzi fosy, na stożek prowadzą ponad fosą dwa mostki. Powierzchnia użytkowa adaptowana jest do celów rekreacyjnych, z miejscem na ognisko i drewnianymi ławkami.

Historia

Czas powstania i użytkowania grodziska są trudne do ustalenia, ponieważ podczas kolejnych badań znajdowano zarówno ceramikę z wieku XV, jak i datowaną od 2 poł. XIII do pocz. XVI wieku.

Stan i wyniki badań

Grodzisko w Molestowicach zostało odkryte dla nauki w okresie międzywojennym przez Georga Raschke w 1935 roku. Badania powierzchniowe przed 1945 r. prowadził M. Hellmich. Badania sondażowe wykonali w 1958 r. Józef Kaźmierczyk i Klemens Macewicz, który cztery lata później odnalazł kilkadziesiąt fragmentów naczyń pochodzenia od 2 poł. XIII w. do pocz. XVI w. oraz fragmenty kości zwierzęcych, cegieł, polepy itp.

Zabytek dostępny, adaptowany do celów rekreacyjnych. Zabytki przechowywane w IA Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Oprac. dr Magdalena Przysiężna-Pizarska i Ewa Kalbarczyk - Klak, OT NID w Opolu, 12.10.2014 r.

 

Rodzaj: grodzisko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_16_AR.5485, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_16_AR.1197216