Kościół parafialny pw. św. Mikołaja, Młodojewo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół parafialny pw. św. Mikołaja

Młodojewo

photo

Kościół jest interesującym przykładem osiemnastowiecznego sakralnego budownictwa drewnianego w Wielkopolsce. W jego wnętrzu zachowało się wyposażenie z XVIII w. oraz cenny tryptyk z lat 1581-82.

Historia

Wieś Młodojewo założona została w XIV w. Była własnością biskupstwa poznańskiego, od 1 poł. XVII w. stanowiła ośrodek klucza majątków biskupich. Kościół pierwotnie wzmiankowany w 1415 r., obecny zbudowany został w 1780 r. W latach 1875-78 nastąpiła rozbudowa kościoła - przedłużono nawę od zachodu, dostawiono przedsionek murowany od zachodu oraz zakrystię. W latach 1870-80 zbudowano dzwonnicę-bramę. Kościół był odnawiany w 1937 r., w 1982 r. dach pokryto blachą wymieniono stolarkę drzwiową, odnowiono ołtarze i prospekt organowy.

Opis

Kościół pw. św. Mikołaja usytuowany jest w otwartej zabudowie na pd.-wsch. skraju wsi, przy drodze bitej w kierunku Słupcy, na nieregularnej parceli otoczonej murowanym parkanem. W ciągu ogrodzenia kościoła, w jego północno-wschodnim narożniku znajduje się dzwonnica-brama, murowana z cegły, otynkowana, w przyziemiu na przelocie żelazna krata z 1933 r. Bryła dzwonnicy jest dwukondygnacjowa, zwieńczona trójkątnym szczytem z dwoma symetrycznymi sterczynami. W drugiej kondygnacji dwa ostrołukowe prześwity arkadowe z opaską, w których wiszą dwa dzwony z 2 połowy XX w. Teren dawnego cmentarza przykościelnego otacza murowano-żelazne ogrodzenie z bramą i furtkami, pochodzące z 1933 r. Kościół jest budynkiem drewnianym, jednonawowym o konstrukcji zrębowej. Świątynia jest orientowana, zbudowana na planie prostokąta, posiada mniejsze od nawy prezbiterium, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią oraz dwie kruchty - murowaną od frontu nawy i drewnianą przy południowej ścianie nawy. Kościół nakrywa dwukalenicowy dach pokryty blachą i eternitem, z czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę. Wieżyczka zwieńczona jest blaszanym hełmem z latarnią i krzyżem. Wnętrze świątyni obite jest ciemną boazerią. Nawa i prezbiterium przykryte są płaskim stropem. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, o prostej linii parapetu z prospektem organowym z ok. poł. XIX w.

W wnętrzu świątyni na uwagę zasługuje późnobarokowy ołtarz główny z rzeźbami Św. Michała i Św. Stanisława Biskupa ora z dwa boczne ołtarze z połowy XIX wieku z obrazami z 1841 roku. Najbardziej cennym zabytkiem jest późnorenesansowy tryptyk malowany na drewnie z lat 1581 - 82. W jego części środkowej jest przedstawiona scena Ukrzyżowania, w kwaterach skrzydeł od zewnątrz Opłakiwanie, Złożenie do grobu, Chrystus w otchłani, Zmartwychwstanie, a od wewnątrz: Biczowanie, Koronowanie cierniem, Upadek pod krzyżem i Chrystus przed Piłatem. W predelli przedstawiona jest Chusta Św. Weroniki, a w półkolistym zwieńczeniu Chrystus pocieszający niewiasty. Na uwagę zasługuje również krucyfiks na belce tęczowej z XVI wieku oraz późnogotycka rzeźba Chrystus Frasobliwego z początku XVI wieku i rzeźba Najświętszej Marii Panny z przełomu XV - XVI wieku. W kruchcie znajduje się kamienna kropielnica z XVI wieku.

Obiekt dostępny z zewnątrz. Msze św. w niedziele: godz. 8.00, 10.00, 11.30, w dni powszednie: godz. 18.30 (17.00 w okresie zimowym), w święta w dni pracy: godz. 9.30, 18.30, biuro parafialne: czynne przed i po Mszy św.

Oprac. Beata Marzęta, OT NID w Poznaniu, 18-11-2015

Bibliografia:

 • Brykowski R., Wielkopolskie kościoły drewniane, Poznań 2001, s. 160
 • Diecezja Włocławska 2000, Włocławek 2001, s. 521-523
 • Drewniane kościoły Wielkopolski, Poznań 2004, s. 318
 • Jankowski A., Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce, Bydgoszcz 2009, s. 247-49
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. V: Województwo poznańskie, z. 22: Powiat słupecki, oprac. T. Ruszczyńska, A. Sławska, Warszawa 1960, s. 14-15
 • Maluśkiewicz P., Ziemia konińska. Przewodnik turystyczny, Konin 2002, s. 119
 • Maluśkiewicz P., Województwo konińskie, Warszawa-Poznań, 1983, s. 237-238
 • Nowak A.Cz., Słupca - Pyzdry - Zagórów oraz okolice. Przewodnik Turystyczny, Poznań 1987, s. 30-31

Informacje ogólne

 • Rodzaj: kościół
 • Chronologia: 1780 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Młodojewo 1
 • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. słupecki, gmina Słupca
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy