kościół parafialny pw. Świętej Trójcy, Miłoradzice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół parafialny pw. Świętej Trójcy

Miłoradzice

photo

Kościół parafialny w Miłoradzicach stanowi przykład wielofazowej, wiejskiej budowli sakralnej, łączącej cechy gotyckie, manierystyczne i barokowe. Na uwagę zasługuje wzniesiona przy świątyni ok. 1690 r. barokowa kaplica grobowa rodu von Mohl, zdobiona bogatą dekoracją sztukatorską o proweniencji włoskiej.

Historia

Pierwsze wzmianki o istnieniu parafii w Miłoradzicach pochodzą z 1298 i 1345 roku. Obecny kościół wzniesiono w XV w., w 1520 r. został przejęty przez gminę ewangelicką. W 1629 r. świątynię rozbudowano z fundacji ówczesnego właściciela dóbr ziemskich Dawida von Mohla. Następnie w 1674 r. kościół gruntownie przebudowano, realizując m.in. lożę kolatorską. Ok. 1690 r. wzniesiona została kaplica grobowa rodu von Mohl, zdobiona bogatą dekoracją sztukatorską o proweniencji włoskiej. Po 1945 r. świątynię rekatolicyzowano, w 1958 r. erygowano parafię rzym.- kat. pw. Trójcy Św.

Kościół restaurowany w XIX w., został częściowo zniszczony w czasie działań wojennych w 1945 roku. Odbudowany w l. 1967-1971, remontowany był w 1978 roku.

Opis

Kościół usytuowany w centrum wsi, otoczony cmentarzem, który ogradza ceglany, tynkowany mur.

Świątynia gotycko-barokowa, orientowana, murowana z kamienia i cegły, tynkowana. Założona na planie prostokąta, jednonawowa, z niewyodrębnionym prezbiterium oraz czworoboczną wieżą od zachodu, przechodzącą w ostatniej kondygnacji w oktogon. Nawa i wieża oszkarpowane, wieża zwieńczona hełmem z latarnią. Otwory okienne doświetlające nawę ostrołukowe, dach ponad głównym korpusem budowli dwuspadowy. Przy prezbiterium od pn. usytuowana jest zakrystia z lożą kolatorską, nakryta dwuspadowym dachem z manierystycznym szczytem, który dekorują kartusze herbowe i data 1674. Loża otwarta do prezbiterium arkadami, przekryta polichromowanym stropem z emblematami i przedstawieniem figuralnym. Na elewacjach kościoła wmurowane figuralne płyty nagrobne i epitafia z XVI i XVII wieku.

Przy prezbiterium od wsch., barokowa kaplica grobowa rodu von Mohlów z kryptą (ok. 1690 r.), zdobiona bogatą dekoracją sztukatorską, opatrzona herbami i tablicą inskrypcyjną. W narożnych niszach ustawione pełnoplastyczne figury Wiary, Miłości, Nadziei i Sprawiedliwości; na sklepieniu umieszczone emblematyczne medaliony z klepsydrami oraz putta ujmujące banderole.

Wyposażenie kościoła: manierystyczny ołtarz gł. z ok. 1640 r., ambona z 2 ćw. XVII w. i 1674 r., chrzcielnica z 1696 roku.

Zabytek dostępny.

Oprac. Beata Sebzda, OT NID we Wrocławiu, 15.01.2016 r.

Bibliografia

  • Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska. Warszawa 2005, s. 233.
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 570.
 

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: XV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Miłoradzice
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. lubiński, gmina Lubin
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy