Kościół fil. pw. Narodzenia NMP, Lubiszyn
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół fil. pw. Narodzenia NMP

Lubiszyn

photo

Jeden z najstarszych murowanych kościołów wiejskich, zachowanych na terenie dawnej Nowej Marchii.

Historia

Kościół w Marwicach wzniesiono na przełomie XIII i XIV w. (lub wcześniej). Dopiero z 1337 r. pochodzi wzmianka o parafii, a także o trzech siedzibach rycerskich. W 1716 r. do budowli, murowanej z kamienia z dodatkiem cegły, dostawiono wieżę o konstrukcji ryglowej. Ponadto w czasach baroku kościół został powiększony o kaplicę oraz zakrystię. W tym czasie świątynia znajdowała się w rękach protestantów. Do katolików wróciła dopiero po II wojnie światowej. W latach 70. XX w. przeprowadzono remont kościoła, w trakcie którego wnętrze otrzymało współczesny wystrój i wyposażenie, a na zewnątrz, na miejscu starej zbudowano nową zakrystię.

Opis

Jednonawowy kościół filialny pw. Narodzenia NMP jest budowlą murowaną na rzucie prostokąta, głównie z kostki granitowej, i nakrytą dachem dwuspadowym. Elewacje tej niewielkiej świątyni są urozmaicone ostrołukowymi portalami uskokowymi o granitowych ościeżach (obecnie jeden portal zamurowany) oraz blendami położonymi w górnych częściach ścian szczytowych. Podobny ostrołukowy kształt mają wąskie, wysokie okna. We wnętrzu zachowała się polichromia z połowy XIV w., przedstawiającą Ukrzyżowanie. Umieszczono ją na ścianie wschodniej, na poziomie poddasza w czasie, kiedy była odsłonięta więźba dachowa.

Obiekt dostępny dla zwiedzających w trakcie nabożeństw lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zwiedzania z ks. proboszczem.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 14.10.2014 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 3: Powiaty: gorzowski - słubicki - sulęciński - międzyrzecki - strzelecko-drezdenecki, Zielona Góra 2013, s. 64, fot. 31-32.
  • Kaczmarek-Dębska A. (A.K.D.), Marwice, gm. Lubiszyn, [w:] Zabytki północnej części województwa lubuskiego (red. J. Lewczuk, B. Skaziński), Gorzów Wlkp.-Zielona Góra 2004, s. 54.
  • Reißmann K. (oprac.), Die Kunstdenkmäler des Stadt- und Landkreises Landsberg (Warthe), Berlin 1937, s. 12-113.
  • Socha P. i in., Kościoły Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Nasze Dziedzictwo / Kirchen der Diözese von Zielona Góra und Gorzów. Unser Erbe, t. 1, Bydgoszcz 2007, s. 128-129.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: XIII/XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Lubiszyn
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. gorzowski, gmina Lubiszyn
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy