Ratusz, Lubań
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Wielofazowa budowla z czytelnymi cechami renesansowymi i barokowymi, dzieło znanego architekta Johanna Lindnera. Wybitny przykład śląskiej architektury mieszczańskiej doby nowożytnej. Uwagę zwraca bogata dekoracja kamieniarska.

Historia

Ratusz wzniesiony w latach 1539-44 pod kierunkiem Johanna (Hansa) Lindnera, zastąpił wcześniejszy, sprzedany przez magistrat prywatnemu właścicielowi. Kilkakrotnie niszczony przez pożary w latach: 1659, 1670, 1696, 1760. Odbudowany w latach 1760-69 (według innych danych - do 1783 r.). Wnętrza przekształcone w 1627 r. oraz 1810 r. Obiekt remontowany w latach 1828 i 1847, częściowo zniszczony w 1945 r. Odbudowany w latach pięćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. z częściową adaptacją na siedzibę Muzeum Regionalnego. Remontowany w 2011 r.

Opis

Budynek usytuowany południowo-zachodniej pierzei Rynku, u wylotu ul. Brackiej. Wzniesiony na planie zbliżonym do litery „L”, trójkondygnacyjny, murowany z kamienia i cegły. Bryła rozczłonkowana, złożona z szerokiego korpusu i wąskiego skrzydła wschodniego, u zbiegu których wysoka wieża na planie kwadratu, w górnej części ośmioboczna z węższą, również ośmioboczną nadstawą i barokowym hełmem z prześwitem. Korpus z masywnym ryzalitem od południa, nakryty dwoma równoległymi dachami czterospadowymi, skrzydło pojedynczym dachem dwuspadowym. Elewacje tynkowane. Fasada od północy, dziesięcioosiowa, z prostokątnymi oknami w kamiennych obramieniach, w kondygnacjach pięter zdwojonymi. W przyziemiu dwa renesansowe portale (z 1543 i 1539 r.) i obramienie zegara wykonane z piaskowca, o bogatej dekoracji arabeskowej i kandelabrowej oraz motywach figuralnych. W elewacji południowo-zachodniej korpusu barokowy portal z XVIII w. przeniesiony z wyburzonej Miejskiej Szkoły Ceglarzy. W przyziemiu skrzydła przejazd bramny. Na parterze korpusu duża, dwunawowa sala mieszczańska, sklepiona sieciowo z trzema centralnymi filarami o ośmiobocznym przekroju oraz Sala Rady i sala zachodnia sklepione sieciowo, między którymi przedsionek sklepiony cyrklowo, z żebrami krzywoliniowymi i prostymi. Na piętrze Sala Rajców z trzema filarami i sklepieniem kolebkowym z lunetami, a w trakcie tylnym tzw. Sala Królewska z 1627 r., użytkowana przez burmistrza, nakryta sklepieniem nieckowym z lunetami. W izbach pierwszej i drugiej kondygnacji zachowane trzy portale renesansowe.

Wnętrza dostępne w godzinach pracy Muzeum Regionalnego.

Oprac. Piotr Roczek, 30.03.2015 r.

Bibliografia

  • Słownik Geografii Turystycznej Sudetów. T. 2 Pogórze Izerskie, Vol. I, red. M. Staffa, Wrocław 2003, s. 417,
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 506-507.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: ratusz
  • Chronologia: 1 poł. XVI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Lubań
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. lubański, gmina Lubań (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy