Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Dwór - Zabytek.pl

Adres
Łosośna Mała

Lokalizacja
woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Kuźnica-gmina wiejska

Obiekt jest jednym z nielicznych dworów drewnianych, pochodzących z początku z XVIII w.zachowanych na terenie województwa podlaskiego.

Posiada wartości historyczne ze względu na właścicieli majątku, budowniczych obiektu - możny ród Bouffałów, pełniący wiele ważnych urzędów w powiecie grodzieńskim, posiadający w okolicy liczne ziemie. We dworze bawił król polski Stanisław August Poniatowski.

Historia

Dwór został wybudowany w latach 20. XVIII wieku. Budowniczym obiektu był Zygmunt Bouffał, podstoli derpski, sędzia grodzki grodzieński (1711 r.), podstarości grodzieński (1722 r.), lub jego syn Dobrogost Kazimierz, pisarz grodzki grodzieński (1721 r.), i wojski w 1747 r. Syn tego ostatniego - Franciszek (zm. 1805) - zwolennik i elektor Stanisława Augusta, strażnik i pisarz grodzki grodzieński, łowczy nadworny litewski (1774 r.), starosta wierzbowski, marszałek powiatu sokólskiego (1794 r.), gościł tu króla Stanisława Poniatowskiego. Pamiątką po królewskich wizytach jest płyta żeliwna z inicjałami króla zdobiąca jeden z kominków we dworze. W 2. poł. XIX wieku właścicielem dóbr był generał Wsiewołod Apołłonowicz Sytin, który przebudował dwór na wiejską daczę w stylu rosyjskim. Na początku XX w. dwór nabyli Bilminowie, którzy przywrócili dawny wygląd dworu. Po II wojnie światowej zrujnowany majątek przejęła Wiktoria Bilmin, następnie dwór i majątek zajęto na potrzeby PGR. W latach 1960-1964 dwór za sprawą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Władysława Paszkowskiego) został poddany renowacji. W części pomieszczeń miał swoją siedzibę PTTK, a w pozostałych przez pewien czas mieszkali Bilminowie, którzy dzisiaj są właścicielami zabytku.

Opis

Dwór położony jest w centralnej części założenia dworsko ogrodowego, drewniany, oszalowany wzdłużnie ułożonymi deskami z listwowaniem, posadowiony na wysokiej podmurówce, jednokondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym. Wzniesiony na rzucie prostokąta z gankiem usytuowanym centralnie od wschodu poprzedzonym schodami. Sześciokwaterowe okna rozmieszczone symetrycznie po obu stronach przeszklonych drzwi wejściowych, nad którymi owalne nadświetle. Ganek z czterema słupami podtrzymuje trójkątny szczyt i dwuspadowy daszek. Pomiędzy słupami drewniana balustrada. W połaci dachu dwie małe lukarny. Wnętrze posiada układ trójtraktowy w częściach skrajnych i dwutraktowy w pozostałej części, z centralną sienią pośrodku budynku. Dzisiaj dwór znajduje się w złym stanie technicznym, i potrzebuje remontu. Jest to jednak jeden z ciekawszych zachowanych do naszych czasów zabytkowych dworów drewnianych, świadczący o historii i kulturze tych ziem, zlokalizowany na bardzo malowniczym terenie doliny Łosośny.

Obiekt dostępny dla zwiedzających po uzgodnieniu z właścicielami.

Oprac. Grzegorz Ryżewski, OT NID w Białymstoku, 28.08.2014 r.

Rodzaj: dwór

Materiał budowy:  drewniane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_20_BK.61996, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_20_BK.179565