Pałac, Krzeczyn Mały
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Pałac w Krzeczynie Małym jest cennym przykładem śląskiej architektury barokowej a zarazem jedną z najokazalszych siedzib szlacheckich ziemi lubińskiej.

Historia

Pierwszym znanym właścicielem dóbr w Krzeczynie Małym (do 1945 r. - Klein Krichen) był Jacob Schwenz (Schweinitz, zm. 1560 r.).

Obecny, barokowy pałac w Krzeczynie Małym został wybudowany w 1724 r. - zapewne w miejscu starszej siedziby. Wówczas właścicielką dóbr była Ursula Katharina von Schweinitz, która poślubiła barona czeskiego Jana Oswalda von Sack. Ich herby oraz data 1724 widnieją na kartuszu nad głównym portalem pałacu.

Pałac rozbudowywany był w latach 70. XVIII w. Inicjatorem rozbudowy był tajny radca dworu pruskiego von Schweinitz i jego żona Sophie Julie z domu von Liedlau. Na kartuszu znajdującym się nad portalem w elewacji parkowej obok daty 1776 znajdują się ich herby.

Inicjatorem kolejnej przebudowy pałacu i generalnej zmiany wystroju wnętrz, która miała miejsce ok. 1885 r., był hrabia Karl Philipp von Harrach — z tego okresu pochodzi m.in. dekoracja fasady i wyposażenie wnętrz. Kolejna przebudowa rezydencji miała miejsce w latach 20. XX w. (1926 r.?).

Ogród ozdobny założony został przy rezydencji w 1776 r. Na osi elewacji zachodniej utworzono długi na ok. 300 m. kanał wodny, otoczony wałem, po którym poprowadzono drogę spacerową. Najprawdopodobniej jednocześnie został przekształcony teren leżący na południe od osi wodnej. W 1 ćwierci XIX w. obsadzono lipami drogę przy kanale wodnym oraz poprowadzono drogi spacerowe na wzniesienie położone w kierunku zachodnim od ogrodu zwane Reiter-Berg. W 3 ćw. XIX w. kontynuowano obsadzenia.

W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu usytuowany jest spichlerz wzniesiony w 1763 r., będący najstarszym zachowanym budynkiem folwarcznym w zespole.

Opis

Pałac założony jest na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, nakryty dachem łamanym z lukarnami i powiekami. Elewacje w poziomie przyziemia boniowane; artykułowane pilastrami w II kondygnacji. Prostokatne okna w dekoracyjnych, ornamentalnych, tynkowych obramieniach. W elewacji frontowej portal ujety pilastrami, ponad nim kartusz z herbami fundatorów pałacu. Na osi elewacji tylnej - ogrodowej - portal z herbami kolejnych właścicieli - fundatorów przebudowy pałacu.

Zabytek niedostępny, jest własnością prywatną.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 15-10-2015 r.

Bibliografia

  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 450.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: pałac
  • Chronologia: 1724 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Krzeczyn Mały
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. lubiński, gmina Lubin
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy