Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

most na rzece Odrze - Zabytek.pl

most na rzece Odrze


most 1904 - 1905 Krosno Odrzańskie

Adres
Krosno Odrzańskie, Wiejska 6

Lokalizacja
woj. lubuskie, pow. krośnieński, gm. Krosno Odrzańskie - miasto

Należy do grupy najciekawszych mostów odrzańskich, prezentując cenny przykład rozwiązań konstrukcyjnych o oryginalnej formie ustroju nośnego i architektury.

Historia

Przeprawa mostowa w Krośnie Odrzańskim istniała od średniowiecza - pierwsza wzmianka o drewnianym moście pochodzi z ok. 1300 r. Pod koniec XIX w. na skutek nasilonego transportu rzecznego i drogowego dotychczasowy drewniany most podnoszony przestał być funkcjonalny. Nowy most został zbudowany w latach 1904/1905. Stalowa konstrukcja została wykonana w Fabryce Budowy Mostów, Konstrukcji Stalowych i Wagonów Beuchelt & Co w Zielonej Górze (Fabrik für Brückenbau und Eisenkonstruktionen Beuchelt & Co. Grünberg in Schlesien). Informuje o tym zachowana do dziś niewielka tablica umieszczona na pierwszym słupku kratownicy przęsła zachodniego. Stalowa konstrukcja mostu o wadze 580 ton została ozdobiona po obu stronach brandenburskimi orłami oraz historyzującymi lampami. W 1936 r. wzmocniono konstrukcję mostu oraz poszerzono jezdnię. Na skutek działań wojennych w 1945 r. most został uszkodzony w części środkowej. Odbudowano go w 1948 r. zgodnie z pierwotną formą. W roku 1953 przeprowadzono modernizację, obejmującą przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji. Drewnianą kostkę jezdni pokryto dywanikiem bitumicznym, w 1960 r. zastąpionym asfaltem.

Opis

Most położony jest nad rzeką Odrą, na drodze Zielona Góra - Słubice, przebiegającej przez centrum Krosna Odrzańskiego. Przeznaczony jest do ruchu kołowego i pieszego. Konstrukcję nośną mostu stanowią dwie stalowe belki kratownicowe, nitowane, trójprzęsłowe. Most wsparty jest na dwóch przyczółkach brzegowych i dwóch filarach posadowionych w nurcie rzeki. Zarówno przyczółki, jak i filary zostały wykonane w konstrukcji betonowej, obłożone ciosami kamiennymi. Długość mostu to ok. 164 m, z jezdnią o szerokości 5,8 m i dwoma pasami chodnika o szerokości 2,2 m. Przy dwóch filarach usytuowano ażurowe portale, nadające monumentalny charakter. Na elewacjach przęseł widoczny rysunek nitów, o dekoracyjnym charakterze w części węzłów kratownic i portali przęsła środkowego. Zachowały się bogato dekorowane, historyzujące wsporniki pod lamy oświetleniowe, flankujące przyczółki po obu stronach mostu oraz na najwyższych punktach pasa górnego dźwigarów.

Obiekt jest dostępny.

oprac. Marta Kłaczkowska, OT NID w Zielonej Górze, 16-05-2017 r.

Rodzaj: most

Materiał budowy:  metalowe

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_08_BL.56238, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_08_BL.12685