Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

Grodzisko, Krasna Góra
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko średniowieczne stanowi ważny element przeszłości regionu i miejscowości Krasna Góra. Zlokalizowane na wzniesieniu, które zostało wykorzystane w okresie późniejszym na park pałacowy.

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone jest w starorzeczu Nysy Kłodzkiej, w odległości około 300 m na płd. zachód od zespołu pałacowo-folwarcznego i około 50 na wschód od wału przeciwpowodziowego Nysy Kłodzkiej. Stożek grodziska ma niemal kwadratową podstawę, płaską powierzchnię użytkową i stromo opadające zbocza. Otacza go nieco niższy wał o wysokości do 2 m, zachowany w pięciu fragmentach równoległych do boków stożka (w zachodniej części - wał podwójny) i oddzielony od niego fosą. Północny i południowy odcinek wału mają kształt klina o dość znacznej szerokości i poza funkcją militarną mogły być wykorzystywane do celów gospodarczych. Grubość warstwy kulturowej (czyli warstwy nagromadzonej podczas użytkowania grodziska) na majdanie wynosi 40 cm. Obiekt w całości porośnięty jest drzewostanem liściastym i roślinnością niskopienną, słabo czytelny w terenie.

Historia

Grodzisko datowane jest na XIV - XVI wiek. Zostało odkryte w latach trzydziestych XX w. na terenie parku.

Stan i wyniki badań

Grodzisko opisywane było w latach trzydziestych XX wieku. W latach powojennych stanowisko było badane powierzchniowo w roku 1958 i sondażowo 1972 roku, przez Eugeniusza Tomczaka, Sylwię Wuszkan i Klemensa Macewicza. W warstwie kulturowej oraz na powierzchni odnaleźli oni ułamki ceramiki, kości zwierzęce, polepę itp.

Zabytek dostępny. W pobliżu przebiega jedna ze ścieżek parkowych, prowadząca od folwarku na wał przecipowodziowy. Zabytki ruchome przechowywane są w Archiwum we Wrocławiu oraz archiwum MŚO w Opolu.

Oprac. Ewa Kalbarczyk-Klak, OT NID w Opolu i dr Magdalena Przysiężna - Pizarska, 12.10.2014 r.

 

 

Bibliografia

 

  • Schelenz W., Falkenberger Stimmen, Gedichte, Bräuche, Sagen und Erzählungen, Heimatverein Kreises Falkenberg O/S mit Unterstützung des Patenkreises Peine, Peine, 1993.
  • Woźniak M., Woźniak E., Pocztówka z Niemodlina - Gruss aus Falkenberg O.S., Niemodlin 2009.
  • Kaźmierczyk J., Wuszkan S., Macewicz K., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowieczenej, Opole 1977, s. 232 - 234.
  • Tomczak E., Mało znane warownie Górnego Śląska, Katowice 2012, s. 92-93.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: XIV – XVI wiek
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Krasna Góra
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. opolski, gmina Niemodlin - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy