Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Grodzisko - Zabytek.pl

Adres
Krasna Góra

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. opolski, gm. Niemodlin-obszar wiejski

Grodzisko średniowieczne stanowi ważny element przeszłości regionu i miejscowości Krasna Góra.

Zlokalizowane na wzniesieniu, które zostało wykorzystane w okresie późniejszym na park pałacowy.

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone jest w starorzeczu Nysy Kłodzkiej, w odległości około 300 m na płd. zachód od zespołu pałacowo-folwarcznego i około 50 na wschód od wału przeciwpowodziowego Nysy Kłodzkiej. Stożek grodziska ma niemal kwadratową podstawę, płaską powierzchnię użytkową i stromo opadające zbocza. Otacza go nieco niższy wał o wysokości do 2 m, zachowany w pięciu fragmentach równoległych do boków stożka (w zachodniej części - wał podwójny) i oddzielony od niego fosą. Północny i południowy odcinek wału mają kształt klina o dość znacznej szerokości i poza funkcją militarną mogły być wykorzystywane do celów gospodarczych. Grubość warstwy kulturowej (czyli warstwy nagromadzonej podczas użytkowania grodziska) na majdanie wynosi 40 cm. Obiekt w całości porośnięty jest drzewostanem liściastym i roślinnością niskopienną, słabo czytelny w terenie.

Historia

Grodzisko datowane jest na XIV - XVI wiek. Zostało odkryte w latach trzydziestych XX w. na terenie parku.

Stan i wyniki badań

Grodzisko opisywane było w latach trzydziestych XX wieku. W latach powojennych stanowisko było badane powierzchniowo w roku 1958 i sondażowo 1972 roku, przez Eugeniusza Tomczaka, Sylwię Wuszkan i Klemensa Macewicza. W warstwie kulturowej oraz na powierzchni odnaleźli oni ułamki ceramiki, kości zwierzęce, polepę itp.

Zabytek dostępny. W pobliżu przebiega jedna ze ścieżek parkowych, prowadząca od folwarku na wał przecipowodziowy. Zabytki ruchome przechowywane są w Archiwum we Wrocławiu oraz archiwum MŚO w Opolu.

Oprac. Ewa Kalbarczyk-Klak, OT NID w Opolu i dr Magdalena Przysiężna - Pizarska, 12.10.2014 r.

 

 

Rodzaj: grodzisko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_16_AR.5332, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_16_AR.1139696