Grodzisko Góra Bony, Kozłów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Grodzisko Góra Bony

Kozłów

photo

Grodzisko stożkowate w Kozłowie jest jednym z najlepiej zachowanych założeń obronnych z terenu Mazowsza i stanowi wyraźną dominantę w krajobrazie.

Usytuowanie i opis

Grodzisko o lokalnej „Góra Bony” znajduje się na wschodnim krańcu wsi tuż drodze. Położone jest na krawędzi doliny strugi Rudni, na jej lewym brzegu. Grodzisko w Kozłowie zachowało właściwą mu formę terenową. Ma kształt stożkowatego kopca o dość stromych zboczach i wysokości ok. 8m. Otacza je fosa o szerokości 10-20 m częściowo wypełniona wodą. Płaski majdan ma średnicę ok. 35 m. Teren grodziska jest obecnie zadrzewionym nieużytkiem.

Historia

Grodzisko stożkowate w Kozłowie jest jednym z najlepiej zachowanych założeń obronnych z terenu Mazowsza i stanowi wyraźną dominantę w krajobrazie.

Stan i wyniki badań

Grodzisko znane było już pod koniec XIX wieku. W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego z wspomniano, że na jego szczycie widoczne były „szczątki zamczyska”. Badania inwentaryzacyjne i weryfikacyjne przeprowadzono w roku 1959. W roku 1991 grodzisko zostało zarejestrowane w trakcie badań powierzchniowych Archeologicznego Zdjęcia Polski. W wykopach związanych z wybieraniem gliny z nasypu znaleziono duże ilości fragmentów naczyń ceramicznych z i brył polepy. Dzięki temu wydatowano grodzisko na okres późnego średniowiecza.

Obiekt znajduje się na gruntach prywatnych, tuż przy asfaltowej drodze biegnącej przez Kozłów, na gruntach prywatnych.

Oprac. Agnieszka Oniszczuk, OT NID w Warszawie, 22.09.2014 r.

Bibliografia

  • Mikulski J., Grodzisko koło wsi Kozłów pod Parzynowem, w pow. siedleckim, „Przegląd Archeologiczny”, Tom VIII, Rocznik 24-25, 1948-1949, s. 333-334.
  • Musianowicz K., Granica mazowiecko - drehowicka na Podlasiu we wczesnym średniowieczu, [w:] Materiały wczesnośredniowieczne, tom V, Warszawa 1960, s. 187-230.
  • Pyrgała J., Kozłów, gm. Parysów (d. pow. Garwolin), woj. siedleckie, [w:] Grodziska Mazowsza i Podlasia ( w granicach dawnego województwa warszawskiego), praca zbiorowa, Wrocław -Warszawa -Kraków -Gdańsk 1976, s. 71-72.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: XIV-XV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kozłów
  • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gmina Parysów
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy