Kurhan pobitewny, Kościelna Wieś
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Kurhan pobitewny w Kościelnej Wsi jest symbolem i jedynym zachowanym śladem największej bitwy stoczonej na terenach ziem polskich w czasie trwania tzw. wojny północnej w latach 1700-1721. Znaczenie bitwy - z uwagi na panującą wówczas sytuację polityczną - było niewielkie, ale dzięki zwycięstwu odniesionemu nad wojskami szwedzkimi większość ziem polskich została czasowo wyzwolona spod okupacji szwedzkiej.

Usytuowanie i opis

Kurhan znajduje się na polu ornym, w północno-wschodniej części wsi, ok. 50 m na północny zachód od ul. Szwedzkiej.

Obecny kopiec ma kształt stożka o wysokości ok. 170 cm (pierwotnie ok. 6 m) i średnicy dołem ok. 12 m. Podstawa i nasyp kurhanu zostały częściowo zniszczone przez współczesną orkę i wkopy nielegalnych poszukiwaczy skarbów. Kurhan wieńczy metalowy krzyż.

Historia

Kurhan pochodzi z 1706 r. Został usypany jako mogiła dla żołnierzy poległych w bitwie stoczonej 29 października 1706 r., w pobliżu Kalisza. Na polach rozciągających się między wsiami Dobrzec, Kościelna Wieś i Warszówka starło się wówczas ze sobą ok. 50 tysięcy żołnierzy. W starciu brały udział wojska szwedzkie z wspierającymi je oddziałami konfederatów warszawskich przeciwko oddziałom saksońskim, rosyjskim i sprzymierzonym z nimi konfederatom sandomierskim. Część poległych pochowano w ww. kurhanie.

Stan i wyniki badań

W 2006 r. przeprowadzono na stanowisku niewielkie badania archeologiczne. We wnętrzu kurhanu odkryto zalegające warstwowo, w układzie nieregularnym, ograbione szczątki poległych żołnierzy. Przy szkieletach znaleziono jedynie kule z muszkietów i pistoletów oraz metalowe części mundurów. Nie została określona liczba pochowanych żołnierzy.

Własność prywatna-obiekt dostępny z zewnątrz.

oprac. Barbara Iwanicka - Pinkosz, OT NID w Poznaniu, Pracownia terenowa w Trzebinach, 08-10-2015 r.

Bibliografia

  • Dobak-Splitt K., Splitt J.A, Kalisz przez wieki, Kalisz 1988.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kurhan
  • Chronologia: 1706 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kościelna Wieś
  • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gmina Gołuchów
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy