cmentarz wojenny z I wojny światowej, Kitów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

cmentarz wojenny z I wojny światowej

Kitów

photo

Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej  żołnierzy armii rosyjskiej i austriackiej poległych w  1914 roku. 

Usytuowanie i opis

Cmentarz znajduje się około 400 m na północ od zwartej zabudowy wsi, przy drodze z Gruszki Dużej do Bzowca, położony w sąsiedztwie cmentarza ofiar pacyfikacji w czasie II wojny światowej. Zajmuje teren w kształcie prostokąta o powierzchni 0,18 ha. Na cmentarzu znajdują się mogiły ziemne rozmieszczone po obu stronach biegnącej środkiem alei wytyczonej na osi północ-południe. Mogiły są różnej wielkości. Wyróżnia się 2 mogiły indywidualne i 21 zbiorowych, w których pochowanych jest w sumie 3802 żołnierzy, poległych w sierpniu 1914 roku podczas działań zbrojnych I wojny światowej. W części wschodniej  cmentarza pochowanych jest około 2200 żołnierzy armii rosyjskiej, w części zachodniej – 1602 żołnierzy armii austriackiej i niemieckiej. W centralnej części nekropolii został ustawiony metalowy krzyż, a przy wejściu  tablica informacyjna. Cmentarz otacza wał ziemny o zachowanej wysokości 0,75 m i szerokości u podstawy ok. 3 m, z wejściem od strony zachodniej. Cały teren cmentarza jest porośnięty  trawą i młodymi samosiejkami.

Historia

Cmentarz został założony w czasie I wojny światowej podczas walk wojsk austriackich i rosyjskich w sierpniu 1914 roku. Na cmentarzu w 2 mogiłach indywidualnych i 21 zbiorowych pochowano żołnierzy armii rosyjskiej i austriackiej. Cały teren nekropolii otoczono wałem ziemnym. 

Zabytek dostępny, oznakowany.

oprac. Ewa Prusicka , OT NID w Lublinie, 05-10-2019 r.

Bibliografia

  • Karta cmentarza, Kitów, cmentarz z I wojny światowej, wyk. S. Twardowska 1984, Archiwum WUOZ w Lublinie Delegatura w Zamościu
  • Kawałko D., Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994, s. 200.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: cmentarz
  • Chronologia: 1 ćw. XX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kitów
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. zamojski, gmina Sułów
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy