kapliczka, Karchów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Kapliczka stanowi cenny element krajobrazu kulturowego.

Historia

Kaplica ufundował w 1831 roku właściciel karchowskiego dworu, Jan Deloch. Kaplicę zbudowano na dawnym placu apelowym. Kapliczka w latach 90’ ubiegłego wieku pokryta była dachem wykonanym z desek.

Opis

Kaplica znajduje się pośrodku wsi, przy posesji domu nr 24. Zwrócona frontem w stronę zachodnią. Kapliczka jest drewniana, wolnostojąca, parterowa, na rzucie kwadratu. Konstrukcja kapliczki jest słupowa z zastrzałami. Szczyt kapliczki trójkątny, zdobiony subtelnym ornamentem snycerskim, tzw. fartuchem. W szczycie kapliczki umieszczono krzyż łaciński. Nakrywa ją dach dwuspadowy z poszyciem z blachy falistej. Kapliczkę z trzech stron otacza niewielki płotek. We wnętrzu na niewielkim murowanym cokole umieszczono figurę barokowo ludową św. Jana Nepomucena.

Zabytek dostępny.

Oprac. Magdalena Urbaniak-Leśniak, OT NID w Opolu, 03.04.2018 r.

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 5: Powiat kozielski, Warszawa 1961, s.18;
  • Popiel B., Kapliczki i krzyże przydrożne w gminie Pawłowiczki - Kappellen und Wegkreuze in der Gemeinde Pawłowiczki, Namysłów 2006, s.10.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: 1831 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Karchów
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gmina Pawłowiczki
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy