Kościół par. pw. Chrystusa Króla, Jeleńcz
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Kościół par. pw. Chrystusa Króla

Jeleńcz

photo

Przykład monumentalnej architektury z początku XX wieku.

Historia 

Kościół został wybudowany w latach 1930-1932, projektu architekta Stefana Cybichowskiego.

Opis 

Kościół usytuowany w północnej części wsi Jeleńcz. Budowla w stylu zmodernizowanego neoklasycyzmu. Orientowany, na planie centralnym - zbliżonym do krzyża greckiego. Dobudówka zakrystii w kształcie litery „L” pomiędzy północnym i wschodnim ramieniem krzyża oraz wgłębnym portykiem od zachodu. Kościół murowany, tynkowany. Bryła zwarta, dwukondygnacyjna z zaakcentowaną częścią zachodnią z porykiem. Dominantę w bryle stanowi kopuła z latarnią. Zakrystia jednokondygnacyjna. Elewacje symetryczne, na tynkowanym cokole, zwieńczone profilowanym gzymsem koronującym. Części centralne elewacji północnej, wschodniej i południowej zwieńczone trójkątnymi szczytami. Od strony północnej i południowej półkoliste trójdzielne otwory okienne. Podstawa kopuły z symetrycznie rozmieszczonymi okulusami. W zwieńczeniu kopuły latarnia wsparta na ośmiu kolumnach, nakryta niewielką kopułą z kula i krzyżem. Elewacja frontowa o monumentalnym charakterze. Podzielona na trzy strefy odpowiadające liczbie kondygnacji. Wieńczy ją trójczłonowy szczyt. W centrum wgłębny portyk z dwoma kolumnami po bokach. Kolumny w wielkim porządku, o zmodernizowanych głowicach. W portyku portal zwieńczony przerywanym naczółkiem. Powyżej niego okulus w opasce tynkowanej z czterema kluczami. Formą nawiązuje do krzyża. W najwyższej części szczytu, półkoliste, trójdzielne, żaluzjowe okno. Elewację tą wieńczy kula z krzyżem. Wnętrze kościoła w stylu neoklasycystycznym. Jednoprzestrzenne zamknięte kopułą na pendentywach. Od zachodu kruchta z aneksami otwartymi do wnętrza arkadami z opaskami i kluczem. W aneksie północnym klatka schodowa na chór i dzwonnicę. Ponad kruchtą empora chóru. Wsparta jest na dwóch filarach z głowicami o stylistyce jońskiej. Empora zamknięta pełną murowaną barierą. Wszystkie ściany akcentowane pilastrami o analogicznych głowicach. Ponad nimi gzyms z fryzem zdobionym ząbkowaniem. Sklepienia nad prezbiterium i ramionami poprzecznymi ozdobione kasetonami wykonanymi w tynku.

Własność parafii. Obiekt dostępny z zewnątrz.

Oprac. Kamila Witkowska, OT NID w Toruniu, 04.11.2014 r.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1930-1932 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Jeleńcz
  • Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski, gmina Kęsowo
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy