Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Kościół pw. św. Floriana - Zabytek.pl

Adres
Jedlec, 59

Lokalizacja
woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów-gmina wiejska

Kościół pw.św.Floriana jest przykładem budownictwa o konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ceglanym i glinianym .

Stanowi przykład wiejskiej świątyni charakterystycznej dla regionu.

Historia

Wieś wzmiankowana w źródłach w 1309 r. jako własność zgromadzenia joannitów z Poznania. W l. 1543-4 wieś stała się własnością Rafała Leszczyńskiego, właściciela dóbr gołuchowskich. Od tego czasu aż do pocz. XIX w. Jedlec był własnością kolejnych właścicieli Gołuchowa. W l. 30. XIX w. majątek w Jedlcu przeszedł w ręce rodziny Niemojowskich. Parafia w Jedlcu wzmiankowana w pocz. XIV w. i w 1485 r. W 1520 roku źródła wspominają o istnieniu drewnianego kościoła. Kościół pochodzący z 1636 roku został zniszczony przed 1745 r. Obecny powstał prawdopodobnie z wykorzystaniem XVII - wiecznych elementów w l. 1745-53 z fundacji Mikołaja Chlebowskiego, starosty liwskiego. Ok. 1830 r. zbudowano w otoczeniu kościoła murowaną trójarkadową dzwonnicę. Z tego okresu pochodzi prawdopodobnie ogrodzenie i brama. W 2 poł. XIX w. przebudowano górną część wieży, a w końcu XIX w. dostawiono murowaną zakrystię. Kościół był restaurowany w 1995 r. ostatni generalny remont miał miejsce w l. 2013 - 2015.

Opis

Miejscowość Jedlec położona jest na wschód od Pleszewa, 2 km na północny-wschód od Gołuchowa. Nieopodal usytuowane jest sanktuarium maryjne w Tursku. Od wschodu Jedlec sąsiaduje z doliną rzeki Prosny. We wschodniej części wsi usytuowany jest na lekkim wyniesieniu kościół parafialny pw. św. Floriana otoczony cmentarzem przykościelnym. Kościół znajduje się po północnej stronie drogi wiejskiej. Na osi drogi wiejskiej, na wschód od kościoła położony jest cmentarz grzebalny, na rzucie prostokąta z murowaną kaplicą cmentarną z l. 1901-03. Otoczenie kościoła - d. cmentarz o zarysie owalu ogrodzony ceglano-kamiennym, otynkowanym murem. Wejście na teren przykościelny przez ceglaną bramę i furtkę od południa. Na słupkach bramnych figury śś. Floriana i Jadwigi. Wierzeje bramy wykonane z ozdobnie kutej kraty. Od płn.-zach. teren przykościelny skomunikowany przez furtkę z ogrodem plebanii. Wokół kościoła ciąg komunikacyjny. Dawny cmentarz porośnięty trawą oraz lipami. W jego wschodniej części znajdują się nieliczne pozostałości nagrobków. Na płn.-zach. od kościoła w linii ogrodzenia znajduje się murowana z cegły, trójarkadowa dzwonnica.

Kościół, orientowany, o konstrukcji szkieletowej z wypełnieniami z cegły i gliny, otynkowanych, zwrócony prezbiterium na wschód. W fasadzie zachodniej wieża na rzucie kwadratu, z kruchtą w przyziemiu, również konstrukcji szkieletowej, do ostatniego remontu była oszalowana, z hełmem kształtu barokowego. W źródłach jest informacja, iż wieża jest konstrukcji słupowej, oszalowanej. Jednonawowy, z nie wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Od południa dostawiona kruchta o konstrukcji szkieletowej, a do północy murowana zakrystia. Dachy kościoła dwuspadowe, pokryte dachówką, z blaszaną wieżyczką na sygnaturkę. Na kruchcie znajduje się chorągiewka z datą 1753 i literami M CH S L - Mikołaja Chlebowskiego, starosty liwskiego. Wnętrze kościoła nakryte stropami płaskimi z fasetą ze współczesną polichromią. Wyposażenie kościoła jednolite z XVII i XVIII w. w przewadze rokokowe. Wyróżnia się chrzcielnica w kształcie drzewa, z pokrywą na której przedstawiono Chrzest Chrystusa z ok. poł. XVIII w. W ołtarzach obrazy św. Floriana i Mikołaja oraz Matki Boskiej w typie Śnieżnej.

Zabytek dostępny z zewnątrz. Możliwość zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu. Bliższe informacje na temat parafii oraz godziny mszy św. są podane na stronie parafii i diecezji kaliskiej. www.diecezjakaliska.pl

Oprac. Teresa Palacz, OT NID w Poznaniu, 05-11-2015 r.

Rodzaj: kościół

Styl architektoniczny: barokowy

Materiał budowy:  szachulcowe

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_30_BK.166610, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_30_BK.44733