kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Królowej Polski, Jakubowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Królowej Polski

Jakubowice

photo

Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Jakubowicach to przykład szesnastowiecznej budowli sakralnej, należącej do niewielkiej grupy kościołów na obszarze Śląska Opolskiego, w której nawiązano do wielkopolskiej odmiany „jednokalenicowej” późnogotyckiego kościoła drewnianego.

Historia

Kościół został wybudowany ok. roku 1585 z fundacji rodziny Frankenbergów (pierwszych znanych z nazwiska właścicieli wsi – będącej w ich posiadaniu do pocz. XVIII w.), pierwotnie należąc do ewangelików. Od 1960 roku pełni funcję filii parafii rzymskokatolickiej Nawiedzenia NMP w Polanowicach. W 2 poł. XX w. usunięto część oryginalnego wyposażenia oraz odsłonięto polichromie z kartuszami herbowymi w części prezbiterialnej. Na pocz. lat 90. wymieniono poszycie dachu.

Opis

Kościół jest obiektem orientowanym, położonym we wschodniej części wsi, tuż przy rozwidleniu dróg z Brun w kierunku Proślic i Skałagów. Leży na terenie dawnego zespołu dworsko-folwarcznego, w obrębie parku dworskiego w jego pn.-zach. części. Otoczony jest niewielkim cmentarzem i ogrodzony murowano-drewnianym ogrodzeniem. Rzut kościoła złożony jest z nawy na planie prostokąta, węższego zamkniętego trójbocznie prezbiterium, prostokątnej zakrystii, przylegającej do jego północnej ściany oraz dostawionej od zachodu wieży na rzucie żbliżonym do kwadratu. Jest to obiekt drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej na ceglanej podmurówce, z wieżą w konstrukcji słupowej, której ściany zwężające się ku górze swoją wysokością sięgają kalenicy dachu. Po pn.-zach. stronie wieży umiejscowiono niewielki aneks, pełniący rolę składzika. Korpus kościoła nakryty jest jednolitym, wspólnym dla nawy i prezbiterium, dachem dwuspadowym ukształtowanym od wschodu w sposób odpowiadający poligonalnemu układowi ścian prezbiterium, tworząc nad nim wydatny okap. Wieżę zwieńczono ośmiobocznym dachem ostrosłupowym, krytym podobnie jak dach siodłowy – gontem. Ściany zewnętrzne świątyni oszalowane są deskami w układzie pionowym, z listwami na styku. Wnętrze nawy doświetlają niewielkie, zamknięte prosto okienka; w prezbiterium, na każdym z jego boków – prostokątne okno. W górnej kondygnacji wieży umieszczono otwory dzwonowe, przesłonięte drewnianymi żaluzjami. Wnętrze kościoła nakryte zostało płaskim stropem drewnianym z deskowym, olistwowanym pułapem. Na granicy nawy i prezbiterium znajdują się ozdobione dekoracyjnie wycinaną listwą – narożniki tęczy. W zachodniej części nawy znajduje się drewniany chór muzyczny, wsparty na dwóch kwadratowych słupach, z wybrzuszonym występem na osi i deskowym parapetem; przechodzący w empory przy ścianach pd. i pn. Spośród zachowanego w większości wyposażenia kościoła, należy wymienić m.in.: regencyjny ołtarz główny oraz klasycystyczno-ludowe organy z przełomu XVIII/XIX w.

Z zewnątrz ogólnodostępny.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 27-06-2018 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 4: powiat kluczborski, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1960, s. 20-21.
  • Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa. Kościół poewangelicki, ob. katolicki, fil. pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, oprac. J. Skarbek, 1999.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: XVI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Jakubowice
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. kluczborski, gmina Byczyna - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy