Relikty dworu, Idzików
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Zachowane są historyczne i naukowe wartości reliktów dworu jako świadectwa lokalnej historii.

Historia

Pierwsze dobra w Idzikowie, Górne wymienione zostały w r. 1344. W poł. XIV w. były to dobra lenne, złożone z 3 łanów, karczmy, młyna oraz z części wsi zasiedlonej przez paru kmieci i zagrodników. Przed 1361 r. założony został folwark. W latach ok. 1350-ok. 1624 cała ta majętność pozostawała w posiadaniu lokalnych rodów Ziemi Kłodzkiej, a w 1 poł. XVI w. (wg badań archeologicznych z lat 1988-1989) został zbudowany Dwór Górny. Wzniesiono go jako budynek o prostym układzie o średniowiecznej genezie, założony na planie prostokąta, jednotraktowy, trójdzielny, nieobronny. Dwór ten spłonął r. 1566 i został odbudowany jako dwu- a może nawet trzykondygnacjowy, murowany z kamienia łamanego, z reprezentacyjnym piętrem. Zapewne po 1624 r. był użytkowany jako siedziba tylko okresowo, ponieważ niektórzy z właścicieli Dóbr Górnych byli posiadaczami innych włości. Na sposób użytkowania dworu miało też wpływ scalenie wszystkich idzikowskich włości w 1723 r. przez hrabiów von Wallis, w związku z czym Dobra Górne stały się dobrami o drugorzędnym znaczeniu. Co więcej w 1793 r. zostały w dużym stopniu rozparcelowane. W takich realiach Dwór Górny wykorzystywany był w XVIII w., w obrębie folwarku na cele mieszkalne i gospodarcze. Po 1799 r. był już zniszczony, a na pocz. XIX w. określany jako ruina. W latach 1945-1969 dwór i folwark rozbierano wykorzystując materiał do budowy dróg. W wyniku tego w końcu lat 60. XX w. pozostał tylko fragment ściany z gniazdami belek stropowych, z reliktami otworów i ze śladami istnienia wykuszy. Przy dworze istniały jeszcze relikty dobudowanego do niego budynku gospodarczego.

Opis

Górny Dwór usytuowany jest na wschodnim krańcu wsi, między główną drogą a strumieniem. Obecnie istnieje znacznie mniejszy niż w latach 60. XX w., fragment jego ściany. Układ przestrzenny dworu nie jest czytelny.

Obiekt dostępny z zewnątrz. Obrośnięty samosiewami. W okresie wegetacji trudny do znalezienia.

Oprac. Iwona Rybka-Ceglecka, OT NID we Wrocławiu, 06.07.2015 r.

Bibliografia

  • Brzezicki S., Nielsen Ch., Grajewski G., Popp D. (red.), Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Wrocław 2006

Informacje ogólne

  • Rodzaj: dwór
  • Chronologia: 1 poł. XVI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Idzików
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gmina Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy