Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Grodzisko Szwedzki Szaniec - Zabytek.pl

Grodzisko Szwedzki Szaniec


grodzisko wczesne średniowiecze (przełom XII/XIII w.) Gutowo

Adres
Gutowo

Lokalizacja
woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gm. Lubawa-gmina wiejska

Stanowisko znane pod nazwą miejscową jako Korzonek lub Szwedzki Szaniec znajduje się w północnej części ziemi lubawskiej ok.

1 km na południe od wsi Gutowo i ok. 50 m na wschód od drogi prowadzącej z Gutowa do Rybna.

Ochrona konserwatorska

Grodzisko objęte zostało ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków dn. 26.04.1969 r.

Opis stanowiska

Grodzisko zajmuje kulminację jednego z pagórków morenowych. Ma kształt nieco zdeformowanej elipsy o wymiarach 80 x 60 m. Zewnętrzna wysokość wałów otaczających majdan wynosi 10 - 12 m. Ponad to od strony północno-wschodniej znajduje się wał zaporowy oddzielony suchą fosą od zasadniczego masywu grodziska. Majdan o wymiarach ok. 30 x 15 m ma wyraźne wypiętrzenie w centralnej części oraz zagłębienie w partii północno-wschodniej. Obniżenie we wschodniej części korony wału jest zapewne pozostałością po dawnym przejściu bramnym.

Badania

Badania wykopaliskowe prowadzone na grodzisku pozwoliły stwierdzić, że wał obronny grodziska miał konstrukcję skrzyniową. W trakcie badań pozyskano również znaczne ilości fragmentów naczyń oraz kilka przedmiotów metalowych. Wśród fragmentów ceramicznych znaczny odsetek stanowiły pozostałości naczyń pradziejowych typowych dla kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. Należy zatem przypuszczać, że budowa grodu we wczesnym średniowieczu spowodowała zniszczenie występującego w tym miejscu osadnictwa pradziejowego związanego z kręgiem bałtyjskim. Fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych stylistycznie związane z terenami północnego Mazowsza i Pojezierza Brodnickiego pozwalają datować obiekt w Gutowie na przełom XII i XIII w. Jednocześnie należy podkreślić fakt, iż mimo położenia stanowiska w strefie pogranicza polsko-pruskiego nie natrafiono na znaleziska sugerujące przenikanie tradycji pruskich na tym obiekcie.

Oprac. Hanna Mackiewicz, NID, OT w Olsztynie

Rodzaj: grodzisko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_28_AR.38828, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_28_AR.1557921