dom, Grodków
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Kamienica stanowi przykład architektury miejskiej Grodkowa z pocz. XIX w.

Historia

Prawdopodobnie dzisiejsza kamienica położona jest w miejscu dawniej znajdującego się tam kościoła śś. Piotra i Pawła oraz klasztoru Augustianów – eremitów z przytułkiem oraz szkołą. Sam klasztor został zlikwidowany po 1524 r. wraz z innymi klasztorami mendykanckimi na Śląsku w owym czasie. Podpalone w czasie najazdu wojsk tureckich w 1549 roku nigdy potem nie zostały odbudowane, a gruz przeznaczono na naprawę obwarowań miejskich w 1551 roku.

Opis

Kamienica zlokalizowana jest po zachodniej stronie pierzei ul. Reymonta. Obiekt wzniesiony został z cegły i otynkowany. Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z użytkowym poddaszem. Założony został na planie prostokąta, wydłużonego wzdłuż osi płn.-płd. Dach pokryto dachówką ceramiczną z wtórnie umieszczonymi w jego połaci, jednoosiowymi lukarnami w miejscu lukarn powiekowych. Elewacja frontowa, 7-osiowa, artykułowana jest prostym gyzmsem nad poziomem pierwszej kondygnacji oraz gzymsem podokiennym drugiej kondygnacji. Osie wyznaczają prostokątne otwory okienne i drzwiowe. Oś piątą określa główne wejście w przyziemiu budynku. Elewacja wschodnia pozbawiona jest całkowicie cech stylowych. Od strony podwórza znajduje się wejście tylne. Układ wnętrz dwutraktowy, z korytarzem znajdującym się pośrodku traktów.

Zabytek dostępny.

Oprac. Katarzyna Latocha, OT NID w Opolu, 23.10.2018 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 3: powiat grodkowski, red. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa 1964, s. 24.
  • M. A. Klemenski, Augustianie-eremici w Grodkowie (ok. 1294 – ok.1524) [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 36 (2016), nr 1, s. 220.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek mieszkalny
  • Chronologia: XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Reymonta 5, Grodków
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Grodków - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy