Zespół murów miejskich, Golub-Dobrzyń
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Przykład późnośredniowiecznego systemu fortyfikacji miejskich. Zachowane w ok. 90% mury obronne zespołu staromiejskiego Golubia stanowią unikalny przykład architektury obronnej na terenie Państwa Zakonnego w Prusach.

Historia

Źródła datują pierwsze pojawienie się nazwy osady na 1254 rok. Prawa miejskie Golub otrzymał w 1300 roku. Miasto funkcjonowało razem z zamkiem krzyżackim powstałym w latach ok. 1296-1310. Do końca XIV w. obiekt został otoczony fortyfikacjami. Za murami już w czasie średniowiecza istniały trzy przedmieścia: lisewskie (zwane też brodnickim), zamkowe oraz golubskie (w 1786 r. otrzymało prawa miejskie jako Dobrzyń).

Opis

Mury obronne otaczają zespół Starego Miasta Golubia. Zostały zaprojektowane na rzucie nieregularnego pięcioboku. Fortyfikacje składały się z prostych odcinków murów, 17 prostokątnych baszt (zachowanych 15), 4 wież (zachowana 1) i 4 bram (wszystkie zniszczono). Dookoła otaczała je fosa zasilana od strony wschodniej wodą z Drwęcy. Mury zbudowano z cegły na podmurówce z kamienia polnego; w partii cokołowej wykonane w technice opus emplectum. Cegły w przeważającej części ułożone w wątek polski, jedynie od zachodu i południa w wątek wendyjski. Baszty wielokondygnacyjne, w formie ryzalitów wysuniętych przed lico muru (umożliwiały ostrzał z przedpola). Z dawnego systemu fos zachował się suchy odcinek przy ul. Hallera oraz zasypany fragment po zachodniej stronie miasta, gdzie obecnie istnieje skwer miejski.

Zabytek dostępny, mury miejskie są własnością gminy Golub-Dobrzyń. Dostęp do baszt ograniczony - własność prywatna. Obiekt dostępny od zewnątrz.

Oprac. Filip Badowski, OT NID w Toruniu, 22-11-2015 r.

Bibliografia

  • Średniowieczne mury miejskie Golubia. Problematyka konserwatorska, Tuliszewski P., Milanowski K. http://www.nid.pl/upload/iblock/624/62471c2009d884b3f57f6d45b108e192.pdf
  • Karta ewidencyjna, Mury obronne Golubia, oprac. Milanowski K., 2003, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: mur obronny
  • Chronologia: koniec XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Hallera, Wodna, Podmurna, 17 Stycznia, Zamurna, Browarna, Brodnicka , Golub-Dobrzyń
  • Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, gmina Golub-Dobrzyń (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy