Kościół par. pw. św. Barbary, Gniewków
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół par. pw. św. Barbary

Gniewków

photo

Gotycki kościół z polichromowanym stropem.

Historia

1342 r. - pierwsza wzmianka o kościele.

XV w. - budowa obecnego kościoła.

1700 r. - przebudowa.

Poczatek XX w. - remont.

1978 r. - remont.

Opis

Gniewków znajduje się ok. 5 km na pd. od Jawora i rozciąga się wzdłuż Nysy Szalonej. Kościół św. Barbary znajduje się w środkowej części wsi.

Kościół wzmiankowany w 1342 r. Obecny wzniesiony w XV w., przebudowany ok. 1700 r. Remontowany: na pocz. XX w. i w 1978 r.

Świątynia jednonawowa, wzniesiona na rzucie prostokąta, bez wydzielonego prezbiterium. Od wschodu oszkarpowana. Dach trójspadowy kryty dachówką ceramiczną. Po pn. stronie prezbiterium zakrystia, nakryta pulpitowo fragmentem przedłużonej połaci dachowej. Z prezbiterium prowadzi do niej późnogotycki portal. Od południa do nawy przylega wieża na planie kwadratu, przykryta niskim dachem czterospadowym. W jej przyziemiu ostrołukowy portal. Nawę przykrywa strop drewniany, polichromowany ok. 1730 r. (m.in. z wyobrażeniami świętych), natomiast prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe. Empora organowa zajmuje połowę szerokości nawy. Wyposażenie kościoła barokowe

Kościół otacza czynny cmentarz, ogrodzony kamiennym murem na nieregularnym rzucie, zbudowanym w 1963 r. W jego przebiegu, po wewnętrznej stronie, całopostaciowe renesensowe płyty nagrobne.

Kościół zazwyczaj zamknięty, możliwość oglądania z zewnątrz bez ograniczeń.

Oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 25.08.2015 r.

Bibliografia

  • Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 19, red. M. Staffa, Wrocław 2004

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1 poł. XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Gniewków
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina Dobromierz
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy