Kościół pw. św. Bartłomieja, Głogówek
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół pw. św. Bartłomieja

Głogówek

photo

Zbudowany w granicach starego miasta kościół parafialny w Głogówku jest jedną z opolskich świątyń, w której połączone zostały gotyckie mury z barokowymi kaplicami i wieżami. Ponadto w kościele znajduje się pochodzące z różnych epok wyposażenie od późnogotyckich rzeźb z 1499 roku, poprzez późnorenesansowy nagrobek z alabastrowymi figurami, po kompleksowe wyposażenie barokowe o spójnym programie ikonograficznym.

Historia

Pierwsze wzmianki o kościele w Głogówku pochodzą z 1284 roku i dotyczą jego proboszcza Tilo. W 1380 roku z kościół św. Bartłomieja, staraniem księcia Henryka Niemodlińskiego, został podniesiony do ranki kolegiaty. Na przestrzeni wieków świątynia była zniszczona przez husytów, odbudowana przez parafian, a następnie przejęta przez protestantów. Dopiero w XVII wieku nastąpił dla kościoła spokojniejszy czas. Wtedy też poświęcono kaplicę Oppersdorfów i ufundowano kaplice św. Kandydy i św. Józefa (Oppersdorfowie od 1561 roku byli panami na głogóweckim zamku). Obecny wystrój wnętrza w przeważającej części pochodzi z końca XVIII wieku i jest autorstwa Franciszka Sebastiniego (polichromie i obrazy) i Jana Schuberta (wystrój rzeźbiarski).

Opis

Kościół pw. św. Bartłomieja zbudowany został w obrębie starego miasta. Położony jest przy jednej z bocznych uliczek na południowy zachód od Rynku, z neogotyckim budynkiem plebanii od strony północnej. Kościół zbudowany został jako trójnawowa, orientowana bazylika z dwuprzęsłowym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Po stronie północnej prezbiterium znajduje się, niemal mu równa długością, kaplica Oppersdorfów, a od południa zakrystia. Przy środkowym przęśle nawy znajdują się dwie kaplice: od północy czworoboczna św. Kandydy, a od południa, ze ściętymi narożnikami św. Józefa. Pomiędzy kaplicą Oppersdorfów, a kaplicą św. Kandydy znajduje się prostokątna kruchta z biblioteką na piętrze. Od zachodu, przy przęśle wieżowym, znajdują się dwie nowsze klatki schodowe. Świątynia jest murowana z cegły, oskarpowana, częściowo otynkowana (elewacja zachodnia z wieżami, kaplice św. Józefa i św. Kandydy oraz detal architektoniczny w tym wnęki okienne oraz gzyms wieńczący). Elewacja zachodnia jest trójosiowa z wejściem w osi środkowej; powyżej otwór okienny zamknięty łukiem ostrym. Oś środkowa zwieńczona wybrzuszonym szczycikiem ujętym esownicowymi spływami. W dolnej kondygnacji wieże czworoboczne, w górnych partiach przechodzą w ośmioboczne. Nakryte są baniastymi hełmami z latarniami. Korpus kościoła nakryty jest dachem dwuspadowym, z północną połacią dachu przechodzącą na nawę boczną i kaplice. Nawa południowa nakryta jest dachem pulpitowym, a kaplica św. Józefa kopułą z latarnią. Prezbiterium i kaplica Oppersdorfów nakryte są sklepieniami sieciowymi z żebrami ze zwornikami i wspornikami o kształtach antropomorficznych, natomiast nawy i kaplice nakryte są sklepieniami kolebkowi i zwierciadlanymi. Ściany i sklepienia w całości pokryte są bogatą dekoracją malarsko-sztukatorską, która jest dziełem Franciszka Sebastiniego i Jana Schuberta (sceny z życia Chrystusa oraz św. Bartłomieja). Wystroju wnętrza dopełnia barokowe wyposażenie z kulisowym ołtarzem głównym (1796) z obrazem Męczeństwo św. Bartłomieja Lausera z Pragi (1885), amboną i chrzcielnicą z rzeźbami Schuberta oraz ołtarze boczne z obrazami Sebastiniego. We wnętrzu zachowały się również elementy wcześniejszego wyposażenia: m.in. rzeźby z 1499 r. oraz późnorenesansowy nagrobek Jana Jerzego Oppersdorfa oraz jego rodziców Jerzego i Izoldy wykonany przez Sebastiana Salę w 1634 r.

Zabytek dostępny.

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu, 19.02.2015 r.

 

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 12: Powiat prudnicki, red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1960, s. 15-20.
  • Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, t. 4: Die Kunstdenkmäler des Reg. Bezirks Oppeln, Breslau 1892, s. 297-299
  • Karta ewidencyjna zabytku architektury- kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Głogówku, oprac. PDZ ALMA Jacek Sawiński, 2006, Arch. WUOZ w Opolu
  • http://www.parafia.glogovia.pl/viewpage.php?page_id=97 (17.02.2015 r.)

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: koniec XIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kościelna , Głogówek
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. prudnicki, gmina Głogówek - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy