Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Dom Podoficerski Funduszu Kwaterunku Wojskowego - Zabytek.pl

Adres
Gdynia, Morska 67

Lokalizacja
woj. pomorskie, pow. m. Gdynia, gm. Gdynia-gmina miejska

Cenny przykład wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej Gdyni, posiada cechy modernizmu klasycznego, dzieło wybitnego przedstawiciela klasycyzmu akademickiego - prof.

Mariana Lalewicza.

Historia

Dom Podoficerski Funduszu Kwaterunku Wojskowego wybudowano w 1928 r. według projektu prof. Mariana Lalewicza, znanego architekta nurtu klasycyzmu akademickiego.

Opis

Zlokalizowany na obrzeżach śródmieścia Gdyni, w południowej pierzei ul. Morskiej, która jest główną historyczną arterią komunikacyjną pomiędzy Gdańskiem a Wejherowem. Budynek usytuowany jest na dużej parceli narożnej. Teren ten ma znaczny spadek w kierunku północnym, dlatego został wypoziomowany tarasami ziemnymi z murami oporowymi. Mury mają metalowe balustrady i są połączone ze sobą schodami betonowymi. Przed budynkiem znajduje się podjazd brukowany kostką kamienną, który rozgałęzia się przed głównym wejściem do budynku na dwie jezdnie przechodzące pod przelotami bramnymi skrzydeł bocznych i prowadzące na podwórze. Budynek murowany wzniesiony w stylu zmodernizowanego klasycyzmu, typowego dla historyzującej zabudowy gdyńskiej z końca lat 20.tych XX wieku. W całości kompozycji obowiązuje zasada osiowości i symetrii. Budynek usytuowany jest kalenicowo do ulicy, składa się z masywnego korpusu i dwóch silnie wysuniętych skrzydeł. Korpus główny oraz dwa symetryczne skrzydła boczne kryte są wysokimi dachami dwuspadowymi. Kompozycja elewacji opiera się na zasadzie klasycznego trójpodziału z zaakcentowaniem wejść do budynku. Charakterystyczna dla tego budynku jest przewaga podziałów wertykalnych na elewacjach oraz ich prostota wystroju (pionowe pasy otworów okiennych, zaakcentowane cofnięciem lica i kolorem tynku, ryzality klatek schodowych wyprowadzone powyżej linii okapu dachu oraz podkreślające ten rytm pionowe porte-fenetre z metalowymi barierami z prętów w geometryczne wzory. Główne wejście ustawione jest na osi korpusu głównego, zaakcentowane dodatkowo portalem oraz podestem ze schodami.

W rozplanowaniu wnętrza należy zwrócić uwagę na silne rozczłonkowanie bryły w i efekcie dobre doświetlenie wnętrz. Segmenty wchodzące w skład zespołu mieszkań są dwutraktowe z osiowymi klatkami schodowymi. Na każdym piętrze rozmieszczono po 4 mieszkania w układzie zwierciadlanym.

Obiekt dostępny dla zwiedzających z zewnątrz.

Oprac. D. Hryszkiewicz-Kahlau, OT NID w Gdańsku, 08.09.2015 r.

Rodzaj: budynek mieszkalny

Styl architektoniczny: modernistyczny

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_22_BK.40412