Dom Podoficerski Funduszu Kwaterunku Wojskowego, Gdynia
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Dom Podoficerski Funduszu Kwaterunku Wojskowego

Gdynia

photo

Cenny przykład wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej Gdyni, posiada cechy modernizmu klasycznego, dzieło wybitnego przedstawiciela klasycyzmu akademickiego - prof. Mariana Lalewicza.

Historia

Dom Podoficerski Funduszu Kwaterunku Wojskowego wybudowano w 1928 r. według projektu prof. Mariana Lalewicza, znanego architekta nurtu klasycyzmu akademickiego.

Opis

Zlokalizowany na obrzeżach śródmieścia Gdyni, w południowej pierzei ul. Morskiej, która jest główną historyczną arterią komunikacyjną pomiędzy Gdańskiem a Wejherowem. Budynek usytuowany jest na dużej parceli narożnej. Teren ten ma znaczny spadek w kierunku północnym, dlatego został wypoziomowany tarasami ziemnymi z murami oporowymi. Mury mają metalowe balustrady i są połączone ze sobą schodami betonowymi. Przed budynkiem znajduje się podjazd brukowany kostką kamienną, który rozgałęzia się przed głównym wejściem do budynku na dwie jezdnie przechodzące pod przelotami bramnymi skrzydeł bocznych i prowadzące na podwórze. Budynek murowany wzniesiony w stylu zmodernizowanego klasycyzmu, typowego dla historyzującej zabudowy gdyńskiej z końca lat 20.tych XX wieku. W całości kompozycji obowiązuje zasada osiowości i symetrii. Budynek usytuowany jest kalenicowo do ulicy, składa się z masywnego korpusu i dwóch silnie wysuniętych skrzydeł. Korpus główny oraz dwa symetryczne skrzydła boczne kryte są wysokimi dachami dwuspadowymi. Kompozycja elewacji opiera się na zasadzie klasycznego trójpodziału z zaakcentowaniem wejść do budynku. Charakterystyczna dla tego budynku jest przewaga podziałów wertykalnych na elewacjach oraz ich prostota wystroju (pionowe pasy otworów okiennych, zaakcentowane cofnięciem lica i kolorem tynku, ryzality klatek schodowych wyprowadzone powyżej linii okapu dachu oraz podkreślające ten rytm pionowe porte-fenetre z metalowymi barierami z prętów w geometryczne wzory. Główne wejście ustawione jest na osi korpusu głównego, zaakcentowane dodatkowo portalem oraz podestem ze schodami.

W rozplanowaniu wnętrza należy zwrócić uwagę na silne rozczłonkowanie bryły w i efekcie dobre doświetlenie wnętrz. Segmenty wchodzące w skład zespołu mieszkań są dwutraktowe z osiowymi klatkami schodowymi. Na każdym piętrze rozmieszczono po 4 mieszkania w układzie zwierciadlanym.

Obiekt dostępny dla zwiedzających z zewnątrz.

Oprac. D. Hryszkiewicz-Kahlau, OT NID w Gdańsku, 08.09.2015 r.

Bibliografia

 • Sołtysik M., Modernistyczna Gdynia-dziedzictwo lat międzywojennych [w:] Renowacje i zabytki 2010, nr 4 (36), s.61-73.
 • Sołtysik M.J., Gdynia miasto dwudziestolecia międzywojennego, urbanistyka i architektura, Warszawa 1993.
 • Karta ewidencyjna zabytków, Dom Podoficerski Funduszu Kwaterunku Wojskowego, ob. wielorodzinny dom mieszkalny, 2005, autor: arch. A. Jaśkiewicz-Sojak.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_podoficerski_Funduszu_Kwaterunku_Wojskowego_w_Gdyni
 • http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdynia-zabytkami-stoi-n19006.html

Informacje ogólne

 • Rodzaj: budynek mieszkalny
 • Chronologia: 1928 r.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Morska 67, Gdynia
 • Lokalizacja: woj. pomorskie, pow. Gdynia, gmina Gdynia
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy