Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

młyn wodny - Zabytek.pl

młyn wodny


młyn 2. poł. XVIII w. Kłodzko

Adres
Kłodzko, Ignacego Daszyńskiego 18

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Kłodzko (gm. miejska)

Zespół tzw. dawnego Górnego Młyna (Obermühle) w Kłodzku, którego historia sięga średniowiecza, położony przy ul. Ignacego Daszyńskiego 18, jest cennym elementem zabudowy wyspy Piasek w Kłodzku.

Historia

Obecny budynek młyna (dawny Górny Młyn - Obermühle) wzniesiony został zapewne w końcu XVIII w. w miejscu młyna średniowiecznego. Nie zachowany do dzisiaj dom mieszkalny w zespole usytuowany był pierwotnie po południowej stronie kanału roboczego. Zachowały się projekty nowej turbiny młyna sporządzone w 1885 r. dla Traugotta Peuckera. Przed 1900 r. młyn stał się własnością miejską (Städtische Obermühle). W 1900 r. do zachodniej ściany młyna dobudowane zostało skrzydło mieszkalne (proj. Emil Giessen); w 1923 r. wybudowany został nowy budynek mieszczący turbinę oraz przebudowano część mieszkalną (fragment z przejazdem). Sąsiadujący od zachodu budynek (obecnie ul. T. Kościuszki nr 1) – to budynek dawnego miejskiego ujęcia wody (Wasserwerk), wzniesiony w miejscu i być może z wykorzystaniem wcześniejszych reliktów wieży ciśnień doprowadzającej wodę do wodociągu miejskiego z 1580 roku.

Opis

Młyn wodny usytuowany jest nad Młynówką, u zbiegu obecnych ulic I. Daszyńskiego i T. Kościuszki. Częściowo zachowany jest układ zespołu z budynkami młyna i turbiny (ul. I. Daszyńskiego 18) oraz budynkiem dawnej miejskiej elektrowni wodnej (ul. T. Kościuszki 1, budowla o przebudowanej współcześnie bryle). Po południowej stronie kanału młyna, w miejscu dawnego domu mieszkalnego, zabudowania współczesne.

Budynek główny usytuowany jest równolegle do kanału Młynówki, od zachodu przylega część mieszkalna oraz od wschodu dostawiona prostopadle do budynku młyna turbinownia.

Główny budynek młyna jest murowany z kamienia i cegły, dwukondygnacyjny z dwukondygnacyjnym poddaszem, na planie prostokąta, nakryty dachem mansardowym z dwoma rzędami facjat; część mieszkalna dwukondygnacyjna, na planie trapezu, z przejazdem bramnym, nakryta dachem płaskim; jednokondygnacyjna turbinownia – z dachem czterospadowym. Do przejazdu bramnego prowadzi most nad kanałem Młynówki.

Zabytek dostępny.

oprac. Bogna Oszczanowska, OT NID we Wrocławiu, 27-03-2019 r.

Rodzaj: młyn

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.390457, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.86088