Grodzisko w Mokrej, Wrocław
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Przykład późnośredniowiecznego budownictwa obronnego.

Historia

Założenie obronne funkcjonowało na pewno w XIV i XV wieku, ale być może już w XIII wieku powstała w tym miejscu siedziba właścicieli. Wieś Mokra (Muckerau) była lokowana na prawie niemieckim w 1289 roku. W tym samym czasie książę Henryk IV przekazał dobra Janowi Szczytnikowi i wrocławianinowi Wilhelmowi. Od tego czasu Mokra stanowiła własność rycerską.

Opis

Grodzisko jest położone na styku trzech mezoregionów: Pradoliny Wrocławskiej, Równiny Wrocławskiej i Wysoczyzny Średzkiej, ok. 39 m na południe od rzeki Łękawicy – lewobrzeżnego dopływu Bystrzycy, między ulicami Mojęcicką i Chobieńską.

Powierzchnia grodziska wynosi około 72 ary. Obiekt składa się z nasypu, który u postawy liczy sobie 28 x 35 m. Wymiary jego plateau wynoszą 16 x 22 m. Nasyp otoczony jest fosą o szerokości 10 – 12 m. Widoczne są również pozostałości zewnętrznych wałów.

Grodzisko było znane już w 1864 roku. W 1933 roku dokonano pomiarów i opisano obiekt. W okresie międzywojennym i w 1957 prowadzono prospekcje powierzchniowe, w 1979 – prace konserwatorskie, a w 1996 i 1998 – badania wykopaliskowe z udziałem Sławomira Moździocha, Andrzeja Mierzwińskiego, Lidii Nowackiej i Krzysztofa Demidziuka. Na podstawie formy obiektu  i odkrytych zabytków (fragmenty cienkościennych naczyń całkowicie obtaczanych lub toczonych) ustalono, że gród funkcjonował w okresie od XIII? do XV wieku.

Zabytek dostępny, oznakowany. W pobliżu przebiegają dwa szlaki turystyczne: zielony pieszy i niebieski rowerowy z Wrocławia-Leśnicy do Środy Śląskiej.

oprac. Donata Trenkler, OT NID we Wrocławiu, 3-02-2016 r.

Bibliografia

  • Archeologiczne Zdjęcie Polski, obszar 78-26, karta: 1/35
  • Grodziska średniowieczne – katalog, mps archiwum WUOZ we Wrocławiu.
  • Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2001, s. 517
  • Leksykon zieleni Wrocławia, Wrocław 2013, s. 416

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: XIII-XV wiek
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Wrocław
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. Wrocław, gmina Wrocław
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy