Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kurhan, st. 1 - Zabytek.pl

kurhan, st. 1


stanowisko sepulkralne średniowiecze wczesne Czachów

Adres
Czachów

Lokalizacja
woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Cedynia - obszar wiejski

Kurhan w Czachowie, to cenny przykład wczesnośredniowiecznego pochówku społeczności zamieszkujących niegdyś tę część Słowiańszczyzny zachodniej.

Jest to obiekt o dużej wartości poznawczej i edukacyjnej, ponieważ zachował swój pierwotny kształt, co umożliwia rozpoznanie cech charakterystycznych dla tej formy pochówku.

Historia

Kopiec w Czachowie prawdopodobnie powstał we wczesnym średniowieczu i jest dziełem ludności wywodzącej się ze słowiańskiego plemienia Pyrzyczan. W okresie tym początkowo dominowały pochówki ciałopalne. Szczątki zmarłych chowano w płaskich lub kurhanowych grobach. Wyższy status społeczny zmarłego podkreślano poprzez wyposażenie jego grobu w różne przedmioty, narzędzia, broń i ozdoby. Dopiero wraz z chrystianizacją tych terenów nastąpiła zmiana obrządku pogrzebowego.

Usytuowanie

Obiekt znajduje się w odległości ok. 1 km na północ od miejscowości Czachów oraz 250 m na południe od Puszczy Piaskowej, w zachodniej części Pojezierza Myśliborskiego na polu uprawnym.

Opis

Kurhan o powierzchni ok. 650 m2 jest dobrze czytelny w terenie. Kopiec zachował się do wysokości ok. 4 metrów. Jego obrys, o wymiarach 26 x 23 m, zbliżony jest do owalu. Na powierzchni obiektu widoczne są fragmenty płaszcza kamiennego oraz głazy narzutowe. Strome stoki oraz wypłaszczony szczyt mogiły całkowicie porasta trawa, zaś jego podnóże zarośnięte jest krzakami i drzewami, które na wschodzie obejmują cały stok.

Stan i wyniki badań

Stanowisko w Czachowie do dnia dzisiejszego nie zostało dokładniej przebadane. W maju 1970 r. przeprowadzono w obrębie kopca badania powierzchniowe, podczas których ustalono jego dokładne położenie, wygląd oraz wymiary. Mogiłę wydatowano wówczas na wczesne średniowiecze. 22 października 1993 r. obszar stanowiska został przebadany przez Dorotę Kozłowską w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Podczas prac badawczych, na powierzchni obiektu, nie odnaleziono ruchomego materiału zabytkowego. Wydzielono wówczas jedną fazę funkcjonowania kurhanu o nieustalonej chronologii.

Kurhan jest niedostępny dla zwiedzających. Teren na którym znajduje się obiekt jest całkowicie ogrodzony. Wszystkie pola dookoła wsi, aż do zabudowań gospodarczych zabezpieczono metalową siatką leśną, ze względu na bardzo intensywne żerowanie dzików.

Oprac. Marta Żukowska-Bosy, OT NID w Szczecinie, 23-02-2018 r.

Rodzaj: stanowisko sepulkralne

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_32_AR.36663, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_32_AR.1139840