grodzisko, Lubonia
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko należy do siedzib rycerskich południowo zachodniej Wielkopolski.

Historia

Grodzisko stożkowate otoczone fosą. Wzmianka z 1310 roku. W okresie 1395-1405 siedziba rodu Wyskotów, następnie Oderfeldów i Krakwiczów. W latach 1581 i 1585 wymieniony jest Stanisław Rydzyński.

Opis

Grodzisko nazywane Łysą Górą, położone w parku dworskim, 50 m na północ od drogi.

Według „opisu starosty z 1922 roku” szaniec o długości 35 m i tyleż szerokości, otoczony fosą.

Znane od co najmniej 1823 r., gdy było „rozkopywane”, wpisane do rejestru zabytków w 1994 r.

Badane w 1823 r. prawdopodobnie przez ówczesnego właściciela Luboni Franciszka Morawskiego. W 1922 lustracja administracyjna; w 1978 badania weryfikacyjno-sondażowe pod kierownictwem Zofii Hilczer-Kurnatowskiej. Odkryto wówczas fragm.. naczyń późnośredniowiecznych, kafli, polepy i cegieł. W 1983 badania w ramach AZP.

Grodzisko widoczne z drogi. Na terenie parku dworskiego.

Oprac. Marek Wróbel, OT NID Poznań, PT Trzebiny, 25-04-2018 r.

Bibliografia

  • Hensel W., 1959, Studia i Materiały do Osadnictwa Wielkopolski Wczesnohistorycznej, t. III, s. 234;
  • Łosińska A., 1978, Lubonia, gm. Krzemieniewo, d. pow. Leszno (archiwum PT Trzebiny).

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: późne średniowiecze
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Lubonia
  • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. leszczyński, gmina Krzemieniewo
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy