Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

cmentarzysko ciałopalne - Zabytek.pl

cmentarzysko ciałopalne


cmentarzysko epoka żelaza okres wpływów rzymskich Mokra

Adres
Mokra

Lokalizacja
woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Miedźno-gmina wiejska

Ciałopalne cmentarzysko w Mokrej, stanowisko 8 (AZP 83-46/59), użytkowane było przez ludność kultury przeworskiej w późnym okresie rzymskim i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów (od ok.

połowy II w. n.e. – do połowy V w n.e.). Kultura ta utożsamiana jest z germańskimi Wandalami, tymi samymi którzy w 429 r. n.e. wyemigrowali do Afryki Północnej, a w 455 r. n.e. złupili wieczne miasto Rzym. Nekropola w Mokrej jest niezwykle cennym stanowiskiem archeologicznym i posiada bardzo dużą wartość dla dziedzictwa oraz dla nauki.

Historia

Pradziejowa nekropola ludności kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Mokrej, stanowisko 8 (AZP 83-46/59), została odkryta przypadkowo przez detektorystów w 1994 roku. Niszczyli oni groby i kradli z nich wyposażenie grobowe. Jeszcze tego samego roku archeolodzy pod kierownictwem Marcina Biborskiego przystąpili do prac wykopaliskowych, które zakończyły się w sezonie 2004. Odkryte na cmentarzysku zabytki datują stanowisko na późny okres rzymski i wczesny okres wędrówek ludów, tj. od ok. połowy II w. n.e. – do połowy V w n.e. Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Pradziejowa nekropola ludności kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Mokrej, stanowisko 8 (AZP 83-46/59), została odkryta przypadkowo przez detektorystów w 1994 roku. Niszczyli oni groby i kradli z nich wyposażenie grobowe. Jeszcze tego samego roku archeolodzy pod kierownictwem Marcina Biborskiego przystąpili do prac wykopaliskowych, które zakończyły się w sezonie 2004. Odkryte na cmentarzysku zabytki datują stanowisko na późny okres rzymski i wczesny okres wędrówek ludów, tj. od ok. połowy II w. n.e. – do połowy V w n.e. Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Opis

Cmentarzysko położone jest niecały kilometr na północ (północny – wschód) od miejscowości Mokra. Znajduje się w lesie, tuż przy drodze. Nekropola należy do tzw. stanowisk płaskich, a więc nie posiada widocznej formy terenowej.

Badania archeologiczne były prowadzone od 1994 do 2004 roku, pod kierownictwem Marcina Biborskiego. W trakcie wszystkich sezonów wykopaliskowych przebadano łącznie 61,25 ara i zarejestrowano 470 grobów ciałopalnych, wiele z nich było zniszczonych przez detektorystów. Według wymienionego wyżej acheologa przebadano całe cmentarzysko, na którym stosowano obrządek ciałopalny, popielnicowy i jamowy. Znaleziono bardzo dużo interesujących zabytków, które stanowiły dary grobowe, część z nich można zobaczyć w Mokrej w „Muzeum kultury przeworskiej i izbie pamięci bitwy pod Mokrą”.

Stanowisko jest dostępne przez cały rok, położone jest w lesie będącym pod pieczą Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Kłobuck.

Opr. Michał Bugaj, OT NID w Katowicach, 18.06.2019 r.