Relikty założenia dworskiego z XV-XVI w., Rudno
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Relikty założenia dworskiego z XV-XVI w.

Rudno

photo

Zlokalizowane w Rudnie relikty założenia dworskiego z XV-XVI w. są bezcennym stanowiskiem archeologicznym (stanowisko 1, AZP 96-42/34), o dużej wartości zabytkowej i naukowej. Obiekt jest źródłem do poznania późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych założeń rezydencjonalno-obronnych. Zabytek ma utrwaloną w krajobrazie formę terenową i jest jednym z nielicznych tego rodzaju stanowisk archeologicznych na Górnym Śląsku.

Historia

W świetle najnowszych ustaleń zabytek to najprawdopodobniej relikt dworu (dworów?) wzniesionego na sztucznie usypanym kopcu – nasypie, a datowanego na ostatnie dziesięciolecia XV w. i 1. poł. XVI w. W starszej literaturze przedmiotu uważano, że stanowisko jest tzw. gródkiem stożkowatym i pochodzi z XIII – XIV w.

Wykopaliska archeologiczne na stanowisku przeprowadzono w 1970 i 1971 roku i jednoznacznie wykazał one dużą wartość zabytkową obiektu. 

Opis

Zabytek znajduje się na terenie wsi, ok. 200 m na południowy – zachód od kościoła. Obiekt położony jest na łące, nad bezimiennym strumieniem, w sąsiedztwie pól i łąk oraz zabudowań wiejskich.

Niewysoki kopiec – nasyp w planie jest owalno-prostokątny i ma powierzchnię ok. 8 arów oraz wymiary, w przybliżeniu, 35 na 27 m. Szeroka fosa jest słabo widoczna w terenie, ale można ją dostrzec dzięki lotniczemu skanowaniu laserowemu.

Zabytek jest dostępny przez cały rok.

Autor: Michał Bugaj, OT NID w Katowicach, 04.06.2018 r.

Bibliografia

 • Bagniewski Z., Tomczak E. Z badań grodzisk powiatu gliwickiego. Zeszyty Gliwickie 9, 201-217. 1972.
 • Informator Archeologiczny. Informator Archeologiczny. Badania rok 1971. Warszawa 1972.
 • Michnik M., Zdaniewicz R. Przeszłość powiatu gliwickiego. Vademecum archeologiczne. Gliwice 2014.
 • Zdaniewicz R. W kwestii interpretacji i chronologii kopca ziemnego w Rudnie, pow. gliwicki, Rocznik Muzeum w Gliwicach, t. 25, 363-372. 2014.
 • Tomczak E., Mało znane warownie Górnego Śląska. Katowice 2012.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: grodzisko
 • Chronologia: 2. poł . XV w. – 1 poł. XVI w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Rudno
 • Lokalizacja: woj. śląskie, pow. gliwicki, gmina Rudziniec
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy