kurhan, Białowieża
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

kurhan

Białowieża

średniowiecze wczesne
photo

Informacje ogólne

  • Rodzaj: stanowisko sepulkralne
  • Chronologia: średniowiecze wczesne
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Białowieża
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. hajnowski, gmina Białowieża
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

uzupełnij dane tego obiektu

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy