grodzisko, Nojewo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko plemienne z okresu wczesnopiastowskiego, na Równinie Szamotulskiej.

Historia

Grodzisko wklęsłe, wzmiankowane w 1284 jako Nogyew wzniesione na przełomie VIII/IX w. Przy wale stwierdzono wiele nawarstwień, w wale kamienie.

Opis

Około 750 m od nieczynnej stacji kolejowej w Nojewie, na wschodnim brzegu strumienia, na cyplu wzgórza.

Grodzisko wklęsłe z wałem o średnicy 20-25 m. Wysokość zbocza od strony zarośniętej obecnie łąki wynosi 14-16 m.

Wpisane do rejestru w 1969 r.

Badania weryfikacyjne w 1969. Odnotowano kamienną konstrukcję wału, przy wale „wiele nawarstwień oraz fragmenty naczyń, fragment noża żelaznego i kości zwierzęce; w 1987 przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP.

Obiekt dostępny dla zwiedzających (ostoja zwierzyny).

Oprac. Marek Wróbel, OT NID Poznań, PT Trzebiny, 07-06-2018 r.

Bibliografia

  • Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z., 1972, Studia i Materiały do Osadnictwa Wielkopolski Wczesnohistorycznej, t. 4, s. 211;
  • Pietrzak R., 2003, Wstępne wyniki badań grodzisk wczesnośredniowiecznych na Równinie Szamotulskiej, [w:] Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 6, s. 52, ryc. 1, 53

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: średniowiecze wczesne
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Nojewo
  • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gmina Pniewy - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy