kościół, świątynia, kaplica, Wiślica
Narodowy Instytut Dziedzictwa en