Grodzisko wczesnośredniowieczne, Krajów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Grodzisko wczesnośredniowieczne

Krajów

photo

Grodzisko w Krajowie należy do jednych z największych tego typu obiektów na ziemi legnickiej.

Historia

Okres funkcjonowania grodu w Krajowie jest wyznaczany na VIII–IX w. Podstawą takiego datowania jest pozyskany w trakcie badań inwentarz zabytkowy w postaci fragmentów naczyń glinianych.

Opis

Usytuowanie zabytku

Pozostałości grodu w Krajowie znajdują się w lesie ok. 1 km na pn.-wsch. od centrum wsi na stoku wzniesienia. W odległości 140 m na zach. od wałów płynie Nysa Szalona, do której uchodzi struga o nazwie Ciekąca. Grodzisko wznosi się ok. 15 m powyżej koryta rzeki na wysokości 164 m n.p.m.

Opis stanowiska

Grodzisko ma w planie poziomym kształt owalu, wydłużonego na osi zach.-wsch. Wymiary obiektu to 170 m długości i 135 m szerokości. Powierzchnia jego wynosi zatem ok. 1,8 ha. Majdan otoczony jest podwójnymi wałami rozdzielonymi fosą o szerokości od 5 do 10 m. Rozsypisko wału zewnętrznego ma 7 m szerokości, wewnętrznego zaś 5 m. Miąższość warstwy kulturowej na majdanie w świetle badań z lat 60. XX w. wynosiła do 30 cm.

Stan i wyniki badań archeologicznych

Grodzisko w Krajowie było znane już w XIX w. Przed 1945 r. przeprowadzone zostały badania powierzchniowe. W 1956 r. dokonano ponownej weryfikacji stanowiska, a w 1959 Z. Trudzik wytyczył sondaż. Badania powierzchniowe przeprowadzili również S. Siedlak, T. Kaletyn, D. Członkowski. W ich trakcie natrafiono na kilka skorup naczyń obtaczanych, zdobionych linią falistą. Sondaże z 1962 r. założone w dolnej partii grodziska i na wale wykazały brak warstwy kulturowej i materiału archeologicznego.

Zabytek jest ogólnodostępny.

oprac. Radosław Solski, 29-11-2015 r.

Bibliografia

  • Kaletyn T., Grodzisko wczesnośredniowieczne w Krajowie, pow. Legnica, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 33, 1968, s. 142–143.
  • Kaletynowie M. i T., Lodowski J., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, Wrocław 1968.
  • Karta Ewidencyjna Stanowiska Archeologicznego Krajów 1 (AZP 79-19/59), Archiwum Delegatury w Legnicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.
  • Kaźmierczyk J., Trudzik Z., Z pradziejów ziemi legnickiej, „Szkice Legnickie”, t. 1, 1962, s. 7–32.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: VIII–IX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Krajów
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. legnicki, gmina Krotoszyce
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy