grodzisko, Jakubowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko wczesnośredniowieczne, w dolinie Mogilnicy, na Równinie Szamotulskiej.

Historia

Grodzisko stożkowate otoczone wałem, w 1389 własność Tomisława Chełmskiego; 1402-1427 Pietrasza Chełmskiego.

Opis

Grodzisko nazywane grodziszczem Słowian, Górą Żarnowiecką, położone jest około 1,5 km na południe od Jakubowa, 1,2 km na zachód od mostu na Mogilnicy, 100 m na wschód od miejsca postojowego przy tablicy na ścieżce edukacyjnej.

Grodzisko wyżynne, stożkowate otoczone wałem, na naturalnym zalesionym wzniesieniu o wys. 96,4 m n.p.m.

Znane co najmniej od początku XX w., w 1969 wpisane do rejestru zabytków jako grodzisko z wczesnego średniowiecza.

Badania wykopaliskowe w 1911 bez określonych wyników, powierzchniowe w 1922, w 1987 badania w ramach AZP, na podstawie których grodzisko datowane prawdopodobnie na późne średniowiecze.

Obiekt dostępny, położony na trasie ścieżki edukacyjnej.

Oprac. Marek Wróbel, OT NID Poznań, PT Trzebiny, 07-06-2018 r.

Bibliografia

  • Hensel W., 1953, Studia i Materiały do Osadnictwa Wielkopolski Wczesnośredniowieczne, t. 2, s. 183;
  • Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Poznańskiego w Średniowieczu, część I, zeszyt 2. CA – Dębowa Łęka, 1983, s. 187-188.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: średniowiecze wczesne
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Jakubowo
  • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gmina Pniewy - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy