grodzisko, Jastrowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko należy do grodzisk plemiennych na Równinie Szamotulskiej, w północno zachodniej Wielkopolsce.

Historia

Grodzisko pierwotnie pierścieniowate. Długotrwałe użytkowanie rolnicze przyczyniło się do znacznej deformacji jego bryły. W literaturze określany jako Brodziszewo, Barbarka, Rudki II, Ostrolesie.

Opis

Położone na północ od Leśnictwa Ostrolesie, na niewielkim wyniesieniu, na pograniczu pól i lasu liściastego.

Grodzisko pierwotnie pierścieniowate, o średnicy zewnętrznej wału 72-85 m, majdanu 30 m. Zachowana wysokość wału wynosi 6 m. Grodzisko otoczone jest suchą obecnie fosą szerokości do 10 m i głębokości 1,5 m. Od strony północnej znajduje się grobla, z wjazdem na majdan.

Znane już w I połowie XIX w. Do rejestru zabytków wpisane w 1969 r.

Znane już w I poł. XIX w. Jego opisu dokonał w 1841 r. Jędrzej Moraczewski (Tygodnik Literacki, 1841, s. 418). Wymieniane jest też w pracy W. Schwartza, z 1880, A. Lissauera z 1887. W 1969 r. badania sondażowe przeprowadziła E. Khil-Byczko. Odkryto wówczas fragmenty naczyń, w tym prażnic, polepę oraz kości zwierzęce. W 1983 r. badania weryfikacyjne przeprowadziły Z. Kurnatowska i A. Łosińsk; w 1987 badania w ramach AZP. W 1999 i 2000 r. badania wykopaliskowe prowadził R. Pietrzak. Plan warstwicowy grodziska wykonał T. Kasprowicz. Na podstawie analizy stratygraficznej, wyróżniono 17 nawarstwień, z których większość związana jest z sypaniem wału. W trakcie badań odkryto ponad 4000 fragmentów naczyń, które w większości były górą obtaczane a tylko część całkowicie ręcznie lepione. W zbiorze naczyń wyróżniono formy nawiązujące do typu Tornow-Klenica i Menkendorf.

Obiekt dostępny, położony w sąsiedztwie Leśnictwa Ostrolesie.

Oprac. Marek Wróbel, OT NID Poznań, PT Trzebiny, 12-06-2018 r.

Bibliografia

  • Hensel W., 1953, Studia i Materiały do Osadnictwa Wielkopolski Wczesnohistorycznej, t. 2, s. 206;
  • Moraczewski J., 1841, Tygodnik Literacki, s. 418;
  • Pietrzak R., 2003, Wstępne wyniki badań grodzisk wczesnośredniowiecznych na Równinie Szamotulskiej, [w:] Wielkopolskie Sprawozdania archeologiczne, t. 6, s. 53-56.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: średniowiecze wczesne
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Jastrowo
  • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gmina Szamotuły - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy